Lời phân ưu của Khóa 6

In

http://www.dharmasite.net/graphics/diatang.jpg
 

PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn Bà Quả Phụ LÊ VĂN TẤN

Nhũ Danh NGUYỄN THỊ THẬN

Pháp Danh TÂM HIỀN

Là thân mẫu NT2 LÊ VĂN ĐỒNG

Tạ thế ngày 10/01/2010

( Nhằm ngày 26 tháng 11 năm Kỷ Sửu )

Tại HOUSTON , TEXAS

Hưởng thọ 89 tuổi

 

Toàn thể đại gia đình khóa NT6

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà TÂM HIỀN NGUYỄN THỊ THẬN sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Đại diện khóa NT6 Dương Tuấn.