Thông Báo của Ban phát hành Đặc san Ức Trai

In
 
Kính thưa quý Đồng môn

Ban phát hành Đặc san Ức Trai xin kêu gọi nhắc nhở Quý vị , anh em SVSQ hãy sốt sắng tiếp tục gỡi bài vở (gồm tất cã mọi thể loại) càng sớm càng tốt hầu chúng tôi có thời gian sắp xếp thật đầy đủ - phong phú.
 
Vị Đại diện khóa nào chưa gởi d/s tổng số còn sống/ đã chết , thì xin lưu ý cập nhật ngay.
Hình ảnh sinh hoạt , nhân sự thay đổi nếu có của 22 Hội địa phương.

Tất cả xin gỡi về  : 
email -   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Bưu điện :  
NT3.Trần ngọc Danh
8176 Dale st

Buena Park  . CA 90620

Tm. Ban phát hành Đặc san Ức Trai
NT3 . Trần ngọc Danh