Trưởng Ban Báo Chí của Tổng Hội

In

Kính quý Niên Trưởng và anh em Đồng môn,Xin được trân trọng thông báo đến quý vị là anh NT2 Trần Yên Hòa đã nhận lời cộng tác vào Ban Chấp Hành Tổng Hội Nhiệm Kỳ 16 trong nhiệm vụ Trưởng Ban Báo Chí.Ban Chấp Hành TH/NK16 sau khi tham khảo ý kiến với Ban Cố Vấn Tổng Hội đã quyết định sẽ thực hiện Đặc San ỨC TRAI Xuân Nhâm Thìn.Công tác nầy sẽ do anh NT2 Trần Yên Hòa phụ trách. Thời gian, nhu cầu bài viết, chủ đề....sẽ có thông báo của Ban Báo Chí sau.

Ban Chấp Hành Tổng Hội mong được sự đóng góp bài viết của quý hội viên danh dự, quý đồng môn cựu SVSQ, các nàng dâu Nguyễn Trãi và các cháu thế hệ 2 để chúng ta có một Đặc San Xuân phong phú về nội dung và đẹp về hình thức.Trân trọng thông báo
San Jose ngày 11 tháng 8 năm 2011
TM/ BCH/TH/NK16
NT2 Trần Thanh Kiều Diệp - TTK.