Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Văn Khang Thư Quán

1 TÀI LIỆU LỊCH SỬ QUAN TRỌNG

In PDF.
CSVN đã tàn phá quê hương, giết người hàng loạt trong vòng gần 100 năm để rồi họ dâng đất nước cho ngoại bang ở phương Bắc. Cuộc diệt chủng nhắm vào người Việt của TC đã và đang được tiến hành (như họ đã và đang làm tại Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông Cổ). CSVN đã làm tê liệt sức đối kháng, làm thui chột lòng yêu nước của toàn dân ở trong nước. Chỉ còn Người Việt ở Hải Ngoại là nguồn hy vọng độc nhứt của giống nòi. Cuộc quang phục cứu quê hương, cứu dòng giống Lạc Hồng mới chỉ được bắt đầu. Xin mời bạn
 

Hồi Ký tù cải tạo của Đại Tá Nguyễn Huy Hùng K1 Võ Bị- (Phần 2)

In PDF.
Hồi Ký tù cải tạo của Đại Tá Nguyễn Huy Hùng K1 Võ Bị ( Phần 2)
 

Bệnh mất trí nhớ Alzheimer

In PDF.
Mất trí nhớ là bệnh đáng sợ nhất trong tất cả các bệnh của con người.
 
 

Hồi Ký tù cải tạo của Đại Tá Nguyễn Huy Hùng K1 Võ Bị (phần 1)

In PDF.
Hồi Ký tù cải tạo của Đại Tá Nguyễn Huy Hùng K1 Võ Bị
 

Những ngày ấy, mỗi người

In PDF.
Trong dòng chảy tán loạn từ Huế, Đà Nẵng, Nha Trang vào Sài Gòn… có vô vàn những câu chuyện chưa kể. Nguyễn Thị Xuân Phương, cựu phóng viên truyền hình Bắc Việt kể lại rằng bà kinh hoàng nhìn thấy xác thường dân nằm ngập và kéo dài suốt từ đèo Hải Vân xuống Đà Nẵng cũng với dòng người đi bộ, chạy… để tránh Việt Cộng. 
 
Trang 9 của 482