Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Văn Khang Thư Quán

Bệnh mất trí nhớ Alzheimer

In PDF.
Mất trí nhớ là bệnh đáng sợ nhất trong tất cả các bệnh của con người.
 
 

Hồi Ký tù cải tạo của Đại Tá Nguyễn Huy Hùng K1 Võ Bị (phần 1)

In PDF.
Hồi Ký tù cải tạo của Đại Tá Nguyễn Huy Hùng K1 Võ Bị
 

Những ngày ấy, mỗi người

In PDF.
Trong dòng chảy tán loạn từ Huế, Đà Nẵng, Nha Trang vào Sài Gòn… có vô vàn những câu chuyện chưa kể. Nguyễn Thị Xuân Phương, cựu phóng viên truyền hình Bắc Việt kể lại rằng bà kinh hoàng nhìn thấy xác thường dân nằm ngập và kéo dài suốt từ đèo Hải Vân xuống Đà Nẵng cũng với dòng người đi bộ, chạy… để tránh Việt Cộng. 
 

Sài Gòn hấp hối, mấy điều ghi vội

In PDF.
Sau 75, đất nước có nhiều biến đổi. Tuy lãnh thổ qui về một mối, nhưng lòng người lại khởi sự ly tan. Ly tan không hẳn là người ta không thích chế độ mới hoặc ghét bỏ gì những kẻ ở bưng biền về, mà vì họ từng bước bị đưa đẩy đến bước đường cùng, dần dà trở thành kẻ thù của chế độ. 
 

30.04. 1975 - Ngày tang thương

In PDF.
 
Trang 7 của 479