Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Văn Khang Thư Quán

In PDF.


  CẤM CHỒNG NHẬU
 

Tiểu sử Đại tá Nguyễn quốc Quỳnh

In PDF.

Năm sinh: 1922 ( Nhâm Tuất). Nguyên quán ; Xã Bích Trí, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam Trú quán : quận Tân Bình, Sài gòn.

 

Lược Sử Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt

In PDF.
Giữa lúc thế nước ngửa nghiêng và lọ̀ng ba quân rúng động có lời thơ thần ứng của "Lý thường Kiệt" Trước vó ngựa cuồng xâm và khi ngọn cờ ba quân đang hồi ngơ ngác có lời hịch nhiệm mầu của Đúc Trần hưng Đạo: Trong cơn quốc biến và khi lòng người đang vô cùng ly tán có chiến dịch LÁ RỪNG với lời thơ bất hủ của Đức Thánh tổ Nguyển Trãi.


 
Trang 483 của 483