Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Văn Khang Thư Quán

Chị Nguyễn Thị Vinh

In PDF.

 Năm 1989, tôi đến Galang tìm cách liên lạc với Hội. Không bao lâu, nhận được một money order $100 của chị Nguyễn thị Vinh gửi cho anh em CTCT. Cùng chuyến tầu của tôi, có chị tên là Hạnh người yêu của một niên trưởng K, cho biết cũng nhận được $50 và một tờ giấy bảo lãnh do chị Nguyễn thị Vinh đứng tên. Chị là ai, hỏi nhau không ai biết! Số tiền hồi năm 1990 trong trại tị nạn lớn lắm chứ! Hy vong sau khi sang Canada có dịp qua Mỹ gặp chị để cám ơn.

 

10 “Điều Khuyên” cho người cao niên

In PDF.

10 recommendations for the elderly

 
1. Hãy vui với nguời khác, đừng tìm vui trong việc tích trữ của cải
1-(Focus on enjoying people, not on indulging in or accumulating material things.)
 
In PDF.

Các Ban Chấp Hành Tiền Nhiệm và Đương Nhiệm
của Tổng Hội Ái Hữu cựu SVSQ / ĐH CTCT/ Đà Lạt

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 05 Tháng 1 2010 19:02 )
 
In PDF.

 CHƯƠNG TRÌNH HUẤN NHỤC .

 

Ý NGHĨA HUY HIỆU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ ĐÀ LẠT .

In PDF.

Ý NGHĨA HUY HIỆU
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ ĐÀ LẠT

 
Trang 479 của 483