Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Văn Khang Thư Quán

Video Mặt Thật của Hồ Chí minh

In PDF.

Từ ngày CSVN thống nhất toàn bộ đất nước VN hiện nay chúng dần dần hiện nguyên hình là một con hồ ly đầy ma mị và xảo quyệt, soán đoạt toàn bộ quyền tự quyết về chính trị hay quyền lợi dân chủ tối thượng của toàn dân tộc VN chúng ta là bộ máy chính quyền và hiến pháp VN. Tất cả nội dung của hiến pháp và luật VN hiện tại hoàn toàn ưu tiên phục vụ cho quyền lợi ích kỷ của tập đoàn đảng trị CSVN . Tức nhiên từ cái hậu quả mất quyền dân chủ cũng đưa đến sự mất mát quyền lợi kinh tế hay quyền lợi xã hội cho quần chúng nhân dân lao động nói theo thuật ngữ đương thời trong nước là quyền lợi của giai cấp công nhân và nông dân bị cướp mất hoàn toàn.

Trong quá trình cai trị độc đoán dựa trên cái lý thuyết xảo trá như chuyên chính vô sản và những thứ rác rưởi từ những khẩu hiệu vô sản hóa giai cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước" vân vân . Chuyện này ai cũng gớm tởm và cho vào sọt rác lịch sử đã lâu rồi.

 

video Tội ác Cộng sản: The Soviet Story

In PDF.

Video Tội ác Cộng sản: The Soviet Story

 

 

THIẾU TÁ LÊ ÂN

In PDF.Rất ít người trong Trường ta còn nhớ, nói chi nhắc, đến vị Văn Hoá Vụ trưởng cuối cùng, Thiếu tá Lê Ân. Có lẽ vì bản tính ông kín đáo, khiêm cung, có lẽ vì trong chức vụ VHV trưởng ông ít xuất hiện, không tiếp xúc nhiều với anh em SVSQ, khác với chúng tôi, những sĩ quan phụ khảo. Ông về Đại học CTCT, từ trường Võ Bị (trưởng phòng Tâm lý chiến), cùng một thời gian với tôi, tháng giêng 1973, nghĩa là từ khoá 4.

 

GẶP GỠ NGUYỄN TRÃI 6

In PDF.

Buổi sáng hôm đó, như thường lệ mở mail box ra, tôi lướt thấy một cái tên người gởi lạ hoắc. Định thảy vào spam để được an tâm. Nhưng rồi không hiểu sao, tôi lại mở mail đó ra đọc. Thì ra tác giả là một Nguyễn Trãi 6, xa lạ ngay từ cái tên.

 
Trang 401 của 401