Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Câu Lạc Bộ Ức Trai

Video Đại Hội kỳ XIX do NT1 Phạm Đức Vượng thực hiện

In PDF.
 Video Đại Hội kỳ XIX do NT1 Phạm Đức Vượng thực hiện
 

Đại Hội kỳ XIX- Hình ảnh do các NT thực hiện

In PDF.
 

Đại Hội Kỳ XIX - Tâm Giao và Bầu Cử

In PDF.
 Video Đại Hội Kỳ XIX - Tâm Giao và Bầu Cử
do NT2 Huỳnh Trọng Thiệt thực hiện
 

Lễ chào cờ tại Nam California ngày 30.4.2017

In PDF.
 
 
 

Hoa lòng cho tháng ngày xa của An Nguyen

In PDF.
    Kính thân tình chia sẻ đến Quý Niên Trưởng và các bạn đồng khóa Trường ĐH CTCT Đà Lạt .  
    DVD thơ : Hoa lòng cho tháng ngày xa  của An Nguyen . 
    Gồm 12 thi phẫm ... 
    Những tình thơ về Mẹ , về cha , về quê hương và thấp thoáng những cuộc tình chia xa .
    Kính chia sẻ và mong được quý Niên Trưởng và các bạn đón nhận trong tình thân đồng môn .
    Kính 
    NT6 An Nguyen .
 
 
Trang 2 của 32