Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Câu Lạc Bộ Ức Trai

Mini Đại Hội Florida ngày 21-06.2014

In PDF.
Video Họp Mặt Liên Khóa Nguyễn Trãi nhân ngày về Florida tham dự Tang Lễ của Cố Đại Tá chỉ Huy Trưởng
 

Thánh Lễ Cầu Nguyện và Tưởng Niệm Cố Đại Tá Chỉ Huy Truỏng Nguyễn Quốc Quỳnh

In PDF.
Video Thánh Lễ cầu Nguyện và Tưởng Niệm Cố Đại Tá Chỉ Huy Trưởng do NT2 Huỳnh Trọng Thiệt thực hiện
 

Lễ Phủ Kỳ Cho Cố Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh

In PDF.
Video Lễ Phủ Kỳ cho Cố Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh do NT3 Phạm Hoan thực hiện
 

Cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh và Gia Đình Nguyễn Trãi

In PDF.
Các hình ảnh tưởng niệm về cựu Đại Tá Chỉ Huy Trưởng
 

Video Họp mặt K5 VN ngày 28.12.2013

In PDF.
Họp mặt K5 VN ngày 28.12.2013
 
Trang 9 của 32