Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Câu Lạc Bộ Ức Trai

Lễ Tưởng Niệm Cố Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh

In PDF.
Lễ Tưởng Niệm Cố Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh tại San José
 

Thánh Lễ An Táng Cố Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh

In PDF.
Video Thánh Lễ An Táng Cố Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh do NT1 Phạm đức Vượng thực hiện
 

Lễ Phủ Cờ VNCH cho Cố Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh

In PDF.

Video Lễ phủ Kỳ VNCH cho Cố Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh, kỹ thuật quay phim do NT1 Phạm Đức Vượng thực hiện

 

Mini Đại Hội Florida ngày 21-06.2014

In PDF.
Video Họp Mặt Liên Khóa Nguyễn Trãi nhân ngày về Florida tham dự Tang Lễ của Cố Đại Tá chỉ Huy Trưởng
 

Thánh Lễ Cầu Nguyện và Tưởng Niệm Cố Đại Tá Chỉ Huy Truỏng Nguyễn Quốc Quỳnh

In PDF.
Video Thánh Lễ cầu Nguyện và Tưởng Niệm Cố Đại Tá Chỉ Huy Trưởng do NT2 Huỳnh Trọng Thiệt thực hiện
 
Trang 8 của 32