Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Câu Lạc Bộ Ức Trai

Các Hình ảnh xưa từ K1 - K6 của ĐH/CTCT/ĐàLạt

In PDF.
 

Hình Ảnh về Đại Hội Kỷ Niệm 50 năm thành Lập trường Đại Học CTCT/ĐàLạt

In PDF.
3) Đêm Tâm Giao K1 (28.5.2016) ( NT1 Phạm Đức Vượng)
4) Dạ Tiệc (29.5.2016) -( NT1 Phạm Đức Vượng)
5) Đêm Dạ Tiệc (29.5.2016) (NT2 Huỳnh Trọng Thiệt)
6) K5 Hội Ngộ ( NT5 Phạm Đình Phương)
7) Hình Ảnh Đại Hội ( NT5 Nguyễn Chí Tường)
 

K5 Hội Ngộ nhân Đại Hội kỷ Niệm 50 Năm thành lập Trường Đại Hộc CTCT/Đalat

In PDF.
 

Video Đại Hội Kỳ VIII ngày 7-7-1996 tại California

In PDF.
Video Đại Hội Kỳ VIII ngày 7-7-1996 tại California  
 

Video Kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại Học CTCT-Đà Lạt , 1991

In PDF.
 Thân mời các anh chị xem Kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại Học CTCT-Đà Lạt -Nguồn từ những cuốn băng VHS của NT2 Tran Gia Hiếu .Tôi chuyển qua từng clips một gởi cho các anh chị xem lại hình ảnh của thời kỳ đầu thành lập Hội Ái Hữu CSVSQ /DHCTCT.
 
Trang 3 của 32