Bạn Đang ở đây: Tin Tức

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Tin Tức

Truyền hình vệ tinh VOA

In PDF.
 Truyền hình vệ tinh VOA
 

Bức tranh toàn cảnh về chủ nghĩa cộng sản trên thế giới hiện đại

In PDF.
 Martin Luther King đã nói “Hành trình của nhân loại không bao giờ lăn trên những bánh xe định mệnh. Nó chỉ tiến lên khi con người có những nỗ lực không ngừng, sẵn sàng hợp tác với Chúa, nếu không có những nỗ lực này, thời gian, bản thân nó, chỉ là đồng minh cho sự đình trệ của xã hội.” Điều đó có nghĩa rằng, không có gì là tự nhiên và miễn phí. Quá trình đi đến tự do, bình đẳng và dân chủ phải trả giá bằng máu và nước mắt và nỗ lực đấu tranh không mệt mỏi

 

Hành động gì trước tình trạng đất nước lâm nguy?

In PDF.
Đế quốc mới Trung Cộng, Việt Cộng đang chết lâm sàn, đất nước lâm nguy
 

QUỐC NẠN CỦA NƯỚC PHÁP

In PDF.
Nếu nạn ngoại xâm từ Đức Quốc Xã hồi 1940 là quốc nạn lớn nhất của nước Pháp trong thế kỷ XX trước đây thì nạn Hồi giáo khủng bố đã, đang và sẽ là quốc nạn lớn nhất và duy nhất của Pháp trong thế kỷ XXI này. 
 

Đức đang "phá sản" đặc biệt

In PDF.
Khi phá sản tài chánh, một sáng nào đó người ta thức dậy nhìn chung quanh không còn thấy tiền bạc, của cải gì của mình nữa. Khi phá sản chủng tộc, một ngày nào đó người ta mở mắt nhìn chung quanh không còn thấy ai cùng chung sắc dân, cùng chung ngôn ngữ, cùng chung văn hóa, cùng chung lịch sử, cùng chung quê hương xứ sở như mình nữa. Và tương tự như phá sản tài chánh, người bị phá sản chủng tộc cũng không còn tương lai.
 
Trang 10 của 140