Bạn Đang ở đây: Tin Tức

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Tin Tức

Hành động gì trước tình trạng đất nước lâm nguy?

In PDF.
Đế quốc mới Trung Cộng, Việt Cộng đang chết lâm sàn, đất nước lâm nguy
 

QUỐC NẠN CỦA NƯỚC PHÁP

In PDF.
Nếu nạn ngoại xâm từ Đức Quốc Xã hồi 1940 là quốc nạn lớn nhất của nước Pháp trong thế kỷ XX trước đây thì nạn Hồi giáo khủng bố đã, đang và sẽ là quốc nạn lớn nhất và duy nhất của Pháp trong thế kỷ XXI này. 
 

Đức đang "phá sản" đặc biệt

In PDF.
Khi phá sản tài chánh, một sáng nào đó người ta thức dậy nhìn chung quanh không còn thấy tiền bạc, của cải gì của mình nữa. Khi phá sản chủng tộc, một ngày nào đó người ta mở mắt nhìn chung quanh không còn thấy ai cùng chung sắc dân, cùng chung ngôn ngữ, cùng chung văn hóa, cùng chung lịch sử, cùng chung quê hương xứ sở như mình nữa. Và tương tự như phá sản tài chánh, người bị phá sản chủng tộc cũng không còn tương lai.
 

Đưa Hoa Ngữ vào cấp tiểu học tại VN

In PDF.
 Thấy một số khá đông thân hữu xôn xao về việc nhà nước CSVN đang chuẩn bị đưa Tiếng TQ, tiếng Nga, tiếng Nhật và tiếng Anh vào giảng dạy, từ bậc tiểu học trở lên đến hết chương trình phổ thông cấp trung học, như ngoại ngữ thứ nhất và tiếng Pháp, tiếng Hán vào như ngoại ngữ thứ hai, xin viết ra đây đôi ý mọn để cùng trao đổi như sau:
 

Liên minh Bịp-Bợm

In PDF.
Liên minh này được cầm đầu bởi 2 tên: Lê Phước Bịp và Nguyễn Xuân Bợm. Trong viển ảnh tô màu lừa đảo "biển sẽ tự phục hồi, người dân miền Trung sẽ có cá lẫn thép và môi trường an toàn", trong bối cảnh chiếc xuồng Formosa đầy chất độc hại đang được đảng cho chìm theo đúng quy trình, liên minh bịp-bợm do Lê Phước Vũ cầm cờ, Nguyễn Xuân Phúc cầm sắc lệnh được thành hình theo tiêu chí: "ngu gì mà không làm thép".
 
Trang 10 của 139