Bạn Đang ở đây: Thông Báo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Thông Báo

Phân ưu cùng tang quyến NT1 Đặng Phú Thiệt

In PDF.

Hội CTCT Tây Bắc Hoa Kỳ và Vancouver BC báo tin cùng qúy Đồng Môn thuộc Trường Đại Học CTCT Đalạt:

 

Lễ Giỗ Đầu Cố Đại Tá Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa Giuse Nguyễn Quốc Quỳnh

In PDF.


Lễ Giỗ Đầu Cố Đại Tá Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa Giuse Nguyễn Quốc Quỳnh

 

Thông Báo của Ban Tổ Chức Bầu Cử BCH/TH/NK-18

In PDF.


Kính thông báo đến Quí Vị Sĩ-Quan Cơ-Hữu và Anh Chị Em các Khóa NT Trường ĐH/CTCT/Đà-Lạt :

 

Lời kêu gọi tham gia Chiến Dịch Tranh Đấu cho Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền 2015

In PDF.


Năm 2015 đánh dấu 40 năm toàn cõi Việt Nam nằm dưới chế độ toàn trị của đảng CSVN. Đây cũng là năm mà đảng CSVN tự tiện sắp xếp nhân sự lãnh đạo đất nước, sẽ xảy ra trong kỳ đại hội đảng XII, nhằm tiếp tục kéo dài sự thống trị độc tài trên đầu trên cổ 90 triệu người dân Việt Nam.

 

Phân ưu cùng tang quyến NT2 Phan Gia Khương

In PDF.
Phân ưu cùng tang quyến NT2 Phan Gia Khương
 
Trang 10 của 60