Bạn Đang ở đây: Thông Báo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Thông Báo

Thông Báo của Ban Tổ Chức Bầu Cử BCH/TH/NK-18

In PDF.


Kính thông báo đến Quí Vị Sĩ-Quan Cơ-Hữu và Anh Chị Em các Khóa NT Trường ĐH/CTCT/Đà-Lạt :

 

Lời kêu gọi tham gia Chiến Dịch Tranh Đấu cho Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền 2015

In PDF.


Năm 2015 đánh dấu 40 năm toàn cõi Việt Nam nằm dưới chế độ toàn trị của đảng CSVN. Đây cũng là năm mà đảng CSVN tự tiện sắp xếp nhân sự lãnh đạo đất nước, sẽ xảy ra trong kỳ đại hội đảng XII, nhằm tiếp tục kéo dài sự thống trị độc tài trên đầu trên cổ 90 triệu người dân Việt Nam.

 

Phân ưu cùng tang quyến NT2 Phan Gia Khương

In PDF.
Phân ưu cùng tang quyến NT2 Phan Gia Khương
 

Thư mời tham dự buổi HỘI NGỘ Kỷ niệm 44 năm Khóa Nguyễn Trãi 2 ra trường

In PDF.


Kính gửi :Quý Sĩ quan Cán bộ,  Qúy niên trưởng và Quý Thân hửu

Trân trọng kính mời  Quý Anh Chị , Thân hửu và Gia đình

 

Tổ Chức Đại Hội CSVSQ/CTCT Lần Thứ 18

In PDF.

Đại Hội năm nay kỷ niệm 46 năm ra trường của Khóa NT1 , 44 năm của Khóa NT2, 42 năm của Khóa NT3 và  40 năm của Khóa NT4. Kính nhờ các vị Đại Diện Khóa chuyển vào mailgroup khóa mình để phổ biến rộng rãi đến anh em.

 
Trang 10 của 67