Bạn Đang ở đây: Thông Báo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Thông Báo

Cáo Phó , Phân Ưu , Lễ cầu nguyện và tưởng niệm với Tang Gia NT2 Dương-xuân-Kính

In PDF.
 
Trong lúc chờ đợi cáo phó và chưong trình nghi thức hậu sự của gia đình, chúng tôi xin tha thiết kêu gọi quý anh chị, theo niềm tin tôn giáo của mỗi người, dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Phao-Lô Dương-Xuân-Kính được yên nghỉ trong tình thương yêu và nhân từ của Thiên Chúa.
 

Chia buồn cùng tang quyến NT6 DOMiNICO Mai đình Tuấn

In PDF.
Thủa thiếu thời Tuấn theo học trường Thiếu sinh quân và lên trường gia nhập khóa 6 ĐHCTCT vào khỏang cuối tháng 12 năm 1974,vì anh là Thiếu sinh quân nên không theo học khóa căn bản quân sự tại TTHL/Quang Trung.
 

Xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Dominico NT6 Mai đình Tuấn

In PDF.
Xét rằng trường hợp của Anh Mai Đình Tuấn K6 thật đáng thương và tội nghiệp , vì bị tai nạn giao thông, mà đã cướp đi sinh mạng, tuổi đời của anh cũng còn  trẻ, hoàn cảnh đơn chiếc lẻ loi, thân nhân thì ở xa xôi; không vợ , không con, chỉ sống thui thủi một mình
 

Cáo Phó của tang gia NT1 Nguyễn Hữu Trí

In PDF.
 Cáo Phó của tang gia NT1 Nguyễn Hữu Trí
 
 

THƯ GÂY QŨY ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH - Kỳ 9

In PDF.

Đài SBTN phối hợp cùng Hội HO cứu trợ TPB &QP/TPB/VNCH tổ chức gây quỹ qua chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh hàng năm, nhằm giúp đỡ các anh Thương Phế Binh & Quả Phụ, những người đã chiến đấu và hy sinh vì chính nghĩa quốc gia.

 
Trang 9 của 60