Bạn Đang ở đây: Thông Báo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Thông Báo

Chia Buồn cùng Tang Quyến NT1 Nguyễn Phương Huy

In PDF.
BẠN ĐỒNG KHÓA NT1 NGUYỄN PHƯƠNG HUY đã tạ thế lúc 5:00 giờ sáng ngày 30 tháng 9 năm 2015 tai Orlando, Florida, hưởng thọ 68 tuổi.
 

Thông Báo của Tổng Hội TDH/CTCT/Đà Lạt

In PDF.
Ban Chấp Hành Tổng Hội tha thiết kêu gọi sự tiếp tay của qúi vị Hội trưởng các hội Địa phương cùng các cựu Sinh Viên Sĩ Quan nếu có thay đổi địa chỉ mới hoặc thay đổi nhân sự trong hội mình, xin thông báo cho BCH/TH  biết, để tiện việc liên lạc và cũng mong các Hội địa phương lập danh sách hội viên gửi về Ban Tổ Chức Đại Hội 50 năm , để được nhận lãnh " Huy Hiệu Quân Kỳ Kỷ Niệm 50 năm thành lập Quân Trường ĐH/CTCT/ĐL, sau khi BTC thực hiện xong.
 

VĂN THƯ Tổng Hội

In PDF.
 Trước tiên, toàn thể anh em trong BCH/TH/NK18 kính lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả quí vị, quí Niên Trưởng và toàn thể Anh, Chị Em các Khóa Nguyễn Trãi và gia-đình. Chúng tôi đã có phiên họp ngày hôm nay, Chúa Nhật 27-09-2015 để bàn thảo thật chi tiết về toàn bộ kế hoạch và chương trình tổ chức ngày Đại Hội Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Trường Dại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà-Lạt vào năm 2016.
 

Cáo Phó , Phân Ưu , Lễ cầu nguyện và tưởng niệm với Tang Gia NT2 Dương-xuân-Kính

In PDF.
 
Trong lúc chờ đợi cáo phó và chưong trình nghi thức hậu sự của gia đình, chúng tôi xin tha thiết kêu gọi quý anh chị, theo niềm tin tôn giáo của mỗi người, dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Phao-Lô Dương-Xuân-Kính được yên nghỉ trong tình thương yêu và nhân từ của Thiên Chúa.
 

Chia buồn cùng tang quyến NT6 DOMiNICO Mai đình Tuấn

In PDF.
Thủa thiếu thời Tuấn theo học trường Thiếu sinh quân và lên trường gia nhập khóa 6 ĐHCTCT vào khỏang cuối tháng 12 năm 1974,vì anh là Thiếu sinh quân nên không theo học khóa căn bản quân sự tại TTHL/Quang Trung.
 
Trang 8 của 67