Bạn Đang ở đây: Thông Báo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Thông Báo

Phân ưu với NT2 Lê Minh Mẫn và NT2 Trần văn Tài

In PDF.

PHÂN ƯU

Chúng tôi  vừa nhận được tin buồn
Thân mẫu của NT2 Lê Minh Mẫn và cũng là Nhạc mẫu của cố NT2 Trần Văn Tài


Cụ bà Lâm Thị Năm
Pháp Danh  TỊNH DIỆU


đã thất lộc vào lúc 01 giờ trưa ngày 07 tháng 01 năm 2010
nhằm ngày 23 tháng 11 năm Kỷ Sửu (2009)
hưởng thọ 85 tuổi
             
Toàn thể ACE hội ái hữu cựu SVSQ/CTCT/ĐL vùng thủ đô DC và phụ cận thành thật chia buồn cùng anh chị Lê Minh Mẫn  , chị quả phụ NT2 Trần Văn Tài và tang quyến


Thành kính cầu xin chư Phật tiếp độ hương linh cụ bà Lâm Thị Năm sớm tiêu diêu miền cực lạc .
         
Thay mặt Hội DC và Phụ Cận
NT2 Nguyễn Thế Hiếu

 

Lời Cảm Tạ của NT6 Dương Tuấn

In PDF.

 

Thành Kính Phân Ưu cùng NT4 Tôn Tiến Khang

In PDF.

 
In PDF.

Phân ưu cùng NT6 Dương Tuấn
Gia đình Nguyễn Trãi Canada

 

Văn Thư Thông Báo của GĐ Nguyễn Trãi Canada/Toronto

In PDF.

Nơi nhận : - Anh Tổng Hội Trưởng và các anh trong Ban Chấp Hành TH NK 15
                   - Các anh Hội Trưởng các Hội Địa Phương
                   - Toàn thể các Hội viên trong Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐHCTCT/ DALAT

Nơi gởi : GĐ Nguyễn Trãi Canada/TorontoTrích yếu : V/v Tân Ban Chấp Hành.


Thưa các anh,
 GĐ NT Canada vùng Toronto vui mừng thông báo : Trong buổi họp mặt cuối năm mừng Giáng Sinh và Năm Mới tối 25/12/2009 tại tư gia của NT3 Tiêu Khôn Cơ, các thành viên trong GĐ NT Canada vùng Toronto nhân dịp này đã bầu lại Ban Chấp Hành cho Nhiệm Kỳ 6. Với đa số 100% phiếu thuận, thành phần Tân BCH NK 6 kể từ ngày 01-01-2010 đã được bầu ra  như sau :
 
- NT3 TIÊU KHÔN CƠ được tín nhiệm trong chức vụ HỘI TRƯỞNG
   Địa chỉ liên lạc : <cotieu@yahoo. com>. Tel. : 905-812-9789.

- NT1 NGUYỄN QUANG QUẢNG đưọc tín nhiệm trong chức vụ THƯ KÝ kiêm THỦ QUỸ

   Địa chỉ liên lạc : <quangnguyen43@ yahoo.ca>. Tel. : 905-507-9743.

Làm tại Mississauga, ngày 28/12/2009
Thay mặt GĐNT Canada/Toronto : NT1 VTThien
 
Trang 67 của 67