Bạn Đang ở đây: Thông Báo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Thông Báo

Lời phân ưu của BCH / NK 15

In PDF.

 

Lời phân ưu của BCH/ Hội Bắc Cali

In PDF.

PHÂN ƯU

 

Chúng tôi nhận được tin buồn thân mẫu NT2 LÊ MINH MẪN

Cũng là nhạc mẫu của cố NT2 TRẦN VĂN TÀI  là:

 

Cụ bà LÂM THỊ NĂM

Pháp danh TỊNH DIỆU

 

Từ trần ngày 07/01/2010

(Nhằm ngày 23 tháng 11 năm Kỷ Sửu)

Tại thành phố OXNARD , CALIFORNIA

Hưởng thọ 85 tuổi

 

Hội AHCSVSQTDHCTCTDa lat Bắc Cali

thành thật chia buồn cùng  Anh chi NT2 LÊ MINH MẪN

Chị quả phụ NT2 TRẦN VĂN TÀI và tang quyến

Cầu xin hương hồn Cụ Bà TỊNH DIỆU LÂM THỊ NĂM

Sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

 

 

http://www.bodetam.org/Logos/toa%20sen%20va%20luan%20xa%201.gif


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

                                                              TM.BCH Hội Bắc Cali
                                                          Hội Trưởng
                                                      NT2 Nguyễn Giá

 

Phân ưu với NT2 Lê Minh Mẫn và NT2 Trần văn Tài

In PDF.

PHÂN ƯU

Chúng tôi  vừa nhận được tin buồn
Thân mẫu của NT2 Lê Minh Mẫn và cũng là Nhạc mẫu của cố NT2 Trần Văn Tài


Cụ bà Lâm Thị Năm
Pháp Danh  TỊNH DIỆU


đã thất lộc vào lúc 01 giờ trưa ngày 07 tháng 01 năm 2010
nhằm ngày 23 tháng 11 năm Kỷ Sửu (2009)
hưởng thọ 85 tuổi
             
Toàn thể ACE hội ái hữu cựu SVSQ/CTCT/ĐL vùng thủ đô DC và phụ cận thành thật chia buồn cùng anh chị Lê Minh Mẫn  , chị quả phụ NT2 Trần Văn Tài và tang quyến


Thành kính cầu xin chư Phật tiếp độ hương linh cụ bà Lâm Thị Năm sớm tiêu diêu miền cực lạc .
         
Thay mặt Hội DC và Phụ Cận
NT2 Nguyễn Thế Hiếu

 

Lời Cảm Tạ của NT6 Dương Tuấn

In PDF.

 

Thành Kính Phân Ưu cùng NT4 Tôn Tiến Khang

In PDF.

 
Trang 67 của 68