Bạn Đang ở đây: Thông Báo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Thông Báo

THÔNG BÁO của Hội Nam Cali

In PDF.Theo thông lệ hàng năm , Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt sẽ tổ chức Tiệc Tất Niên vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 17 tháng 01 năm 2010 , tại nhà hàng Paracel Seafood ,15583  Brookhurst , Westminster, CA 92683. Thân mời tất cả các cựu SVSQ Khóa Nguyễn Trãi và gia đình tham dự. Các SVSQ và gia đình từ các tiểu bang xa đang nghỉ phép tại Quận Cam trong thời gian này xin mời tham dự tiệc Tất Niên với Hội Nam Cali . Sự hiện diện của các anh chị và gia đình là niềm khuyến khích cho Ban Tổ Chức chúng tôi. Điện thoại liên lạc :
   
NT4 Quách Đại Quang: (714)842-9742
NT6 Nguyễn Ngọc Thân : (714)638-8987                      

Thay mặt Ban Tổ Chức
NT4 Quách Đại Quang                            
Trân trọng kính mời


 

Lời phân ưu của GĐ/NT/CANADA

In PDF.

 

PHÂN ƯU

 

 

Nhận được tin buồn Bà Quả Phụ LÊ VĂN TẤN

 

Nhũ Danh NGUYỄN THỊ THẬN

 

Pháp Danh TÂM HIỀN

 

Là thân mẫu NT2 LÊ VĂN ĐỒNG

 

Tạ thế ngày 10/01/2010

 

( Nhằm ngày 26 tháng 11 năm Kỷ Sửu )

 

Tại HOUSTON , TEXAS

 

Hưởng thọ 89 tuổi 

 

Gia đình NT/CANADA xin thành thật chia buồn cùng anh , chị NT2 LÊ VĂN ĐỒNG và tang quyến

 

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà TÂM HIỀN NGUYỄN THỊ THẬN sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 

Thay mặt GĐ/NT/CANADA

NT3 Tiêu khôn Cơ


 

Lời phân ưu của toàn thể anh em NT các khóa tại Sacramento và phụ cận

In PDF.

PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn Bà Quả Phụ LÊ VĂN TẤN

Nhũ Danh NGUYỄN THỊ THẬN

Pháp Danh TÂM HIỀN

Là thân mẫu NT2 LÊ VĂN ĐỒNG

Tạ thế ngày 10/01/2010

( Nhằm ngày 26 tháng 11 năm Kỷ Sửu )

Tại HOUSTON , TEXAS

Hưởng thọ 89 tuổi 

Gia đình NT/Sacramento và phụ cận xin thành thật chia buồn cùng anh , chị NT2 LÊ VĂN ĐỒNG và tang quyến

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà TÂM HIỀN NGUYỄN THỊ THẬN sớm tiêu diêu miền cực lạc 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NT2 Huỳnh đình Chung và toàn thể anh em NT các khóa tại Sacramento và phụ cận

 

Lời phân ưu của Khóa 6

In PDF.

http://www.dharmasite.net/graphics/diatang.jpg
 

PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn Bà Quả Phụ LÊ VĂN TẤN

Nhũ Danh NGUYỄN THỊ THẬN

Pháp Danh TÂM HIỀN

Là thân mẫu NT2 LÊ VĂN ĐỒNG

Tạ thế ngày 10/01/2010

( Nhằm ngày 26 tháng 11 năm Kỷ Sửu )

Tại HOUSTON , TEXAS

Hưởng thọ 89 tuổi

 

Toàn thể đại gia đình khóa NT6

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà TÂM HIỀN NGUYỄN THỊ THẬN sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Đại diện khóa NT6 Dương Tuấn.

 

Lời phân ưu của hội cựu SVSQ/CTCT/ĐL vùng Dallas. Fort Worth

In PDF.

PHÂN ƯU

 

Chúng Tôi vừa nhận được tin buồn:

Thân mẫu NT2 Lê văn Đồng

Bà quả phụ Lê văn Tấn

 

Nhũ danh Nguyễn thị Thận

 

Pháp danh Tâm Hiền

Vừa mãn phần  tại Houston, Tx.

Hưởng thọ 89 tuổi

Đại diện các cựu SVSQ/ĐH/CTCT vùng Dallas. Fort Worth xin  chia buồn cùng gia đình NT2 Lê văn Đồng. Nguyện cầu hương linh cụ bà Tâm Hiền sớm tiêu diêu nơi cõi phật.

NT2 Pham phú Hoan

 
Trang 66 của 68