Bạn Đang ở đây: Thông Báo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Thông Báo

Lời phân ưu của toàn thể anh em NT các khóa tại Sacramento và phụ cận

In PDF.

PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn Bà Quả Phụ LÊ VĂN TẤN

Nhũ Danh NGUYỄN THỊ THẬN

Pháp Danh TÂM HIỀN

Là thân mẫu NT2 LÊ VĂN ĐỒNG

Tạ thế ngày 10/01/2010

( Nhằm ngày 26 tháng 11 năm Kỷ Sửu )

Tại HOUSTON , TEXAS

Hưởng thọ 89 tuổi 

Gia đình NT/Sacramento và phụ cận xin thành thật chia buồn cùng anh , chị NT2 LÊ VĂN ĐỒNG và tang quyến

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà TÂM HIỀN NGUYỄN THỊ THẬN sớm tiêu diêu miền cực lạc 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NT2 Huỳnh đình Chung và toàn thể anh em NT các khóa tại Sacramento và phụ cận

 

Lời phân ưu của Khóa 6

In PDF.

http://www.dharmasite.net/graphics/diatang.jpg
 

PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn Bà Quả Phụ LÊ VĂN TẤN

Nhũ Danh NGUYỄN THỊ THẬN

Pháp Danh TÂM HIỀN

Là thân mẫu NT2 LÊ VĂN ĐỒNG

Tạ thế ngày 10/01/2010

( Nhằm ngày 26 tháng 11 năm Kỷ Sửu )

Tại HOUSTON , TEXAS

Hưởng thọ 89 tuổi

 

Toàn thể đại gia đình khóa NT6

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà TÂM HIỀN NGUYỄN THỊ THẬN sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Đại diện khóa NT6 Dương Tuấn.

 

Lời phân ưu của hội cựu SVSQ/CTCT/ĐL vùng Dallas. Fort Worth

In PDF.

PHÂN ƯU

 

Chúng Tôi vừa nhận được tin buồn:

Thân mẫu NT2 Lê văn Đồng

Bà quả phụ Lê văn Tấn

 

Nhũ danh Nguyễn thị Thận

 

Pháp danh Tâm Hiền

Vừa mãn phần  tại Houston, Tx.

Hưởng thọ 89 tuổi

Đại diện các cựu SVSQ/ĐH/CTCT vùng Dallas. Fort Worth xin  chia buồn cùng gia đình NT2 Lê văn Đồng. Nguyện cầu hương linh cụ bà Tâm Hiền sớm tiêu diêu nơi cõi phật.

NT2 Pham phú Hoan

 

Lời phân ưu của BCH / NK 15

In PDF.

 

Lời phân ưu của BCH/ Hội Bắc Cali

In PDF.

PHÂN ƯU

 

Chúng tôi nhận được tin buồn thân mẫu NT2 LÊ MINH MẪN

Cũng là nhạc mẫu của cố NT2 TRẦN VĂN TÀI  là:

 

Cụ bà LÂM THỊ NĂM

Pháp danh TỊNH DIỆU

 

Từ trần ngày 07/01/2010

(Nhằm ngày 23 tháng 11 năm Kỷ Sửu)

Tại thành phố OXNARD , CALIFORNIA

Hưởng thọ 85 tuổi

 

Hội AHCSVSQTDHCTCTDa lat Bắc Cali

thành thật chia buồn cùng  Anh chi NT2 LÊ MINH MẪN

Chị quả phụ NT2 TRẦN VĂN TÀI và tang quyến

Cầu xin hương hồn Cụ Bà TỊNH DIỆU LÂM THỊ NĂM

Sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

 

 

http://www.bodetam.org/Logos/toa%20sen%20va%20luan%20xa%201.gif


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

                                                              TM.BCH Hội Bắc Cali
                                                          Hội Trưởng
                                                      NT2 Nguyễn Giá

 
Trang 66 của 67