Bạn Đang ở đây: Thông Báo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Thông Báo

Biên bản phiên họp thường kỳ ngày 04 tháng 06 năm 2017

In PDF.
Kính gởi:
- Đại Diện các khóa NGUYỄN TRÃI .
- Hội trưởng các hội địa phương .
-Toàn thể cựu SVSQ đồng môn các khóa NGUYỄN TRÃI 
 

Thay mặt cho BCH/TH/NK 19 cùng toàn thể Cựu SVSQ/ĐH/CTCT đến tham dự Lễ Đại Tường (mãn tang) của Thầy Nguyễn Quốc Quỳnh

In PDF.
Thay mặt cho BCH/TH/NK 19 cùng toàn thể Cựu SVSQ/ĐH/CTCT đến tham dự Lễ Đại Tường (mãn tang) của Thầy Nguyễn Quốc Quỳnh do gia đình Thày tổ chức tại Florida. Ngày , giờ & địa điểm như trong thiệp mời của gia đình Thầy đính kèm.
 

Diễn Văn Đêm Dạ Tiệc của Tân THT/NK19 của Tân Tổng Hội Trưởng

In PDF.
Lời nói đầu tiên của chúng tôi là Chào Mừng và Cám Ơn sự hiện diện đông đảo của Quý Vị và Quý Đồng Môn nơi đây.
Buổi Dạ Tiệc đêm nay đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp của Tổng Hội Ái Hữu Trường Đại Học CTCT.  Đó là Ban Chấp  Hành Tổng Hội 19 đã được hình thành trong sự hưởng ứng nồng nhiệt của tập thể Cựu SVSQ/ ĐHCTCT từ khắp nơi.
 

LỜI KÊU GỌI THÀNH LẬP HỘI CHỐNG HIỂM HOẠ TRUNG QUỐC

In PDF.
Kính thưa 97 triệu người Việt Nam đang sinh sống trong nước và ngoài nước!
Hàng ngàn năm nay giặc phương Bắc luôn nuôi dã tâm thôn tính nước Việt Nam ta.
Nước Việt Nam ta đã trải qua hai thời kỳ Bắc thuộc với 21 cuộc xâm lăng của giặc phương Bắc. Thật khó tưởng tưởng, có nơi nào trên đất nước Việt Nam ta lại không chất chứa tầng tầng lớp lớp máu xương của người Việt Nam; lại không có sự dày xéo bởi gót chân xâm lược của giặc phương Bắc.
 

NỘI QUY HỘI ÁI HỮU CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN ĐẠI HỌC CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ ĐÀ LẠT

In PDF.
NỘI QUY
HỘI ÁI HỮU CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN ĐẠI HỌC CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ  ĐÀ LẠT
 
Trang 3 của 60