Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Phân Ưu

Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Phân Ưu cùng Gia Đình NT2 Đỗ Đăng Khôi VQNgoc 3243
2 Phân ưu cùng NT4 Phan Lạc Việt Nguyễn Trãi Âu Châu 3412
3 Khóc thương Thầy Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh TH/Cựu SVSQ/CTCT/ĐL/NK XIX 3382
4 Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đức Phương Liên Khóa Nguyễn Trãi 7488
5 GỬI THEO NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG VMH 5615
6 Chia Buồn cùng Tang Quyến NT1 Nguyễn Phương Huy Liên Khóa NT 5085
7 Cáo Phó , Phân Ưu , Lễ cầu nguyện và tưởng niệm với Tang Gia NT2 Dương-xuân-Kính Liên khóa Nguyễn Trãi 3562
8 Chia buồn cùng tang quyến NT6 DOMiNICO Mai đình Tuấn Liên khóa Nguyễn Trãi 2920
9 Cáo Phó của tang gia NT1 Nguyễn Hữu Trí Nguyễn thị Nguyệt 3014
10 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Đặng Phú Thiệt NT2 Phạm Thanh Xuân 3448
11 Phân ưu cùng tang quyến NT2 Phan Gia Khương NT2 Trịnh Tùng 3774
12 Phân ưu cùng chị Lê Hoành Thái NT2 Trịnh Tùng 3497
13 Video Clip Cáo Phó : Cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh Lưu Mỹ Tâm và Phạm Khanh, NT1 Phạm Đức Vượng 4121
14 Thành kính phân ưu cùng tang quyến cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh Liên Khóa Nguyễn Trãi 4520
15 Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đại Loại Liên Khóa Nguyễn Trãi 3860
16 KHẤP BÁO: CỰU TÙ CHÍNH TRỊ, CỰU ĐẠI ÚY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA NGUYỄN ANH HẢO ĐÃ QUA ĐỜI Nguyễn Thu Trâm, 8406 3688
17 Phân Ưu cùng tang quyến NT2 Nguyễn Văn Luật Liên khóa Nguyễn Trãi 3612
18 Phân ưu cùng NT4 Liêu Văn Lắm K5 Âu Châu 3666
19 Phân ưu cùng gia đình NT4 Nguyễn Văn Hai Liên Khóa Nguyễn Trãi 3557
20 Vô cùng thương tiếc NT5 Nguyễn Kim Khôi Liên Khóa Nguyễn Trãi 3885
21 Vô Cùng Thương Tiếc NT3 Nguyễn Mậu Bình Liên Khóa Nguyễn Trãi 3764
22 Thành kính phân ưu cùng NT5 Nguyễn Viết Hòa NT4.5 Vũ Quý Ngọc 3426
23 Phân Ưu cùng gia đình NT2 Võ Duy Trị Liên Khóa Nguyễn Trãi 3530
24 Phân ưu cùng gia đình NT2 Nguyễn Hoàng Bào Liên Khóa Nguyễn Trãi 3531
25 Thư Cảm Tạ của NT5 Vũ Viết Tiên NT 5. Vũ viết Tiên. 3426
26 Chia Buồn cùng NT5 Vũ Viết Tiên Liên Khóa Nguyễn Trãi 3367
27 Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Chí Tường NT5 TMChính 3870
28 Phân Ưu cùng tang quyến NT2 Huỳnh Long NT5 Nguyễn Đình Lê 3780
29 Phân ưu cùng tang quyến NT2 Nguyễn Trọng Cường NT5 Nguyễn Đình Lê 3754
30 Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến Giáo Sư Nguyễn Văn Phú Cựu học sinh Hưng Đạo 3635
31 Phân Ưu cùng tang quyến NT5 Phạm Tấn Khải Liên Khóa Nguyễn Trãi 3959
32 Phân Ưu cùng NT4 Nguyễn Thanh Bình NT2 Ngô Minh Thảo 3665
33 Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Gia Cựu Trung Tá Vĩnh Huyền NT5 TRịnh Mộng Chính 3552
34 Thư chân thành cảm tạ của quả phụ NT4 Phạm gia Thái Quả Phụ Phạm Thái Mai 3747
35 Tiễn biệt NT4 Phạm gia Thái Liên khóa Nguyễn Trãi 3845
36 Tiễn Biệt NT1 Nguyễn Đình Thôn Liên khóa Nguyễn Trãi 4765
37 THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN NGỌC BÍCH Liên khóa NT 4045
38 Phân Ưu cùng NT6 Dương Xuân Long Ban chấp Hành Nhiệm Kỳ 16 3821
39 Phân ưu cùng tang quyến NT4 Vũ Mai Trường Liên Khóa Nguyễn Trãi 3930
40 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Huỳnh bá Thế Liên Khóa Nguyễn Trãi 3976
41 Phân ưu cùng anh chị NT6 Đặng Xuân Tạo Liên khóa NT 3758
42 Phân Ưu cùng NT5 Trần văn Khanh Liên Khóa NT 3584
43 Lời phân ưu của BCH với gia đình NT3 Bùi Công Khẩn NT5 Nguyễn Đình Lê 3769
44 Phân ưu Cùng Gia Đình NT4 Nguyễn Thanh Triều Liên Khóa NT 3694
45 Lời CẢM TẠ của NT1 Trần Tiễn Hà NT1 Trần Tiễn Hà 3890
46 Phân ưu cùng NT2 Đoàn Đức Quang Liên Khóa NT 4022
47 Phân ưu cùng NT4 Lê Minh Đức Liên Khóa Nguyễn Trãi 3819
48 Lời cảm tạ của Joseph Nguyễn Kim Quý Nguyễn Kim Quý 4115
49 Chia buồn cùng anh chị NT1 Trần tiễn Hà Liên Khóa NT 4003
50 Phân ưu cùng NT3 Hoàng Kim Thiện Liên Khóa nguyễn Trãi 3780
51 Chia buồn cùng NT1 Lê Văn Cước Liên Kháo nguyễn Trãi 3660
52 Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Liên khóa Nguyễn Trãi 3834
53 Phân Ưu cùng anh Nguyễn Kim Quý Liên khóa Nguyễn Trãi 3915
54 Thành Kính Phân Ưu cùng chị NT1 Lê Văn Nghĩa Ban Chấp Hành TH 3353
55 Thành Kính Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Xuân BCH Tổng Hội 3481
56 Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Tăng Văn Đồng BCH Tổng Hội 3552
57 Lời Cảm tạ của NT5 Vũ An Hiển TP 3770
58 Cáo Phó của gia đình NT5 Vũ An Hiển NT5 Vũ An Hiển 3389
59 Phân ưu cùng NT5 Vũ An Hiển Khóa 5 3925
60 Phân ưu cùng NT4 Vũ Thế Nguyên NT4 Phan Tất Đạt 3571
61 Phân Ưu cùng NT1 Nguyễn Ngọc Viên NT1 Trần Minh Niên 3698
62 Thành Kính phân ưu cùng Anh Chị NT4 Ngô Chi NT5 Nguyễn Đình Lê 3685
63 Phân Ưu cùng NT5 vũ Ngọc Chấn Liên khóa Nguyễn trãi 3528
64 Lời Phân ưu của liên khóa Nguyễn Trãi cùng tang quyến Niên trưởng NT1 Anton BÙI NGỌC BÍCH Liên khóa Nguyễn trãi 3894
65 Lời cảm tạ của nữ sĩ Thiên Thu Thiên Thu 3759
66 LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH NT4 TRẦN THANH SƠN NT4 Trần Thanh Sơn 4363
67 Lời cảm tạ của tang gia NT1 Trần Quang Đoán Tang gia NT1 Trần Quang Đoán 4508
68 Thành Kính Phân ưu cùng Nt1 Phan Lừa Nt2 Nguyễn Hữu Tư 3827
69 Phân Ưu cùng NT4 Nguyễn Thanh Sơn NT2 Nguyễn Hữu Tư 3870
70 Phân ưu cùng gia đình NT1 Trần Quang Đoán Liên khóa Nguyễn trãi 3869
71 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Phan Ngọc Hòa NT2 Nguyễn Ngọc Bích 3718
72 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN TRUNG HẢI Liên Khóa Nguyễn Trãi 3957
73 Chia Buồn cùng gia đình NT2 NGUYỄN HOÀNG MINH NT3 Trương Văn Vấn 3829
74 Lời cảm tạ của gia đình NT2 Nguyễn văn Chúc Nguyễn Thị Minh Hai 4005
75 Thành Kính Phân Ưu: NT2 Nguyễn Văn Chúc Liên khóa Nguyễn Trãi 4465
76 Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Trần Văn Phòng Liên Khóa NT 3799
77 Vô Cùng thương tiếc NT4 Nguyễn Văn Long Liên khóa NT 4336
78 Chia buồn cùng Anh NT1 Phạm Văn Minh cùng Các Cháu và Tang Quyến Liên Khóa Nguyễn Trãi 4054
79 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Lê văn Nghĩa Liên Khóa Nguyễn Trãi 3837