Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Phân Ưu

Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Phân Ưu cùng Gia Đình NT2 Đỗ Đăng Khôi VQNgoc 2635
2 Phân ưu cùng NT4 Phan Lạc Việt Nguyễn Trãi Âu Châu 2834
3 Khóc thương Thầy Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh TH/Cựu SVSQ/CTCT/ĐL/NK XIX 2961
4 Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đức Phương Liên Khóa Nguyễn Trãi 7229
5 GỬI THEO NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG VMH 5480
6 Chia Buồn cùng Tang Quyến NT1 Nguyễn Phương Huy Liên Khóa NT 4948
7 Cáo Phó , Phân Ưu , Lễ cầu nguyện và tưởng niệm với Tang Gia NT2 Dương-xuân-Kính Liên khóa Nguyễn Trãi 3397
8 Chia buồn cùng tang quyến NT6 DOMiNICO Mai đình Tuấn Liên khóa Nguyễn Trãi 2781
9 Cáo Phó của tang gia NT1 Nguyễn Hữu Trí Nguyễn thị Nguyệt 2874
10 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Đặng Phú Thiệt NT2 Phạm Thanh Xuân 3289
11 Phân ưu cùng tang quyến NT2 Phan Gia Khương NT2 Trịnh Tùng 3628
12 Phân ưu cùng chị Lê Hoành Thái NT2 Trịnh Tùng 3414
13 Video Clip Cáo Phó : Cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh Lưu Mỹ Tâm và Phạm Khanh, NT1 Phạm Đức Vượng 4039
14 Thành kính phân ưu cùng tang quyến cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh Liên Khóa Nguyễn Trãi 4419
15 Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đại Loại Liên Khóa Nguyễn Trãi 3774
16 KHẤP BÁO: CỰU TÙ CHÍNH TRỊ, CỰU ĐẠI ÚY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA NGUYỄN ANH HẢO ĐÃ QUA ĐỜI Nguyễn Thu Trâm, 8406 3607
17 Phân Ưu cùng tang quyến NT2 Nguyễn Văn Luật Liên khóa Nguyễn Trãi 3529
18 Phân ưu cùng NT4 Liêu Văn Lắm K5 Âu Châu 3584
19 Phân ưu cùng gia đình NT4 Nguyễn Văn Hai Liên Khóa Nguyễn Trãi 3468
20 Vô cùng thương tiếc NT5 Nguyễn Kim Khôi Liên Khóa Nguyễn Trãi 3783
21 Vô Cùng Thương Tiếc NT3 Nguyễn Mậu Bình Liên Khóa Nguyễn Trãi 3679
22 Thành kính phân ưu cùng NT5 Nguyễn Viết Hòa NT4.5 Vũ Quý Ngọc 3335
23 Phân Ưu cùng gia đình NT2 Võ Duy Trị Liên Khóa Nguyễn Trãi 3429
24 Phân ưu cùng gia đình NT2 Nguyễn Hoàng Bào Liên Khóa Nguyễn Trãi 3452
25 Thư Cảm Tạ của NT5 Vũ Viết Tiên NT 5. Vũ viết Tiên. 3338
26 Chia Buồn cùng NT5 Vũ Viết Tiên Liên Khóa Nguyễn Trãi 3288
27 Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Chí Tường NT5 TMChính 3777
28 Phân Ưu cùng tang quyến NT2 Huỳnh Long NT5 Nguyễn Đình Lê 3693
29 Phân ưu cùng tang quyến NT2 Nguyễn Trọng Cường NT5 Nguyễn Đình Lê 3661
30 Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến Giáo Sư Nguyễn Văn Phú Cựu học sinh Hưng Đạo 3552
31 Phân Ưu cùng tang quyến NT5 Phạm Tấn Khải Liên Khóa Nguyễn Trãi 3857
32 Phân Ưu cùng NT4 Nguyễn Thanh Bình NT2 Ngô Minh Thảo 3584
33 Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Gia Cựu Trung Tá Vĩnh Huyền NT5 TRịnh Mộng Chính 3466
34 Thư chân thành cảm tạ của quả phụ NT4 Phạm gia Thái Quả Phụ Phạm Thái Mai 3664
35 Tiễn biệt NT4 Phạm gia Thái Liên khóa Nguyễn Trãi 3755
36 Tiễn Biệt NT1 Nguyễn Đình Thôn Liên khóa Nguyễn Trãi 4665
37 THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN NGỌC BÍCH Liên khóa NT 3957
38 Phân Ưu cùng NT6 Dương Xuân Long Ban chấp Hành Nhiệm Kỳ 16 3735
39 Phân ưu cùng tang quyến NT4 Vũ Mai Trường Liên Khóa Nguyễn Trãi 3846
40 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Huỳnh bá Thế Liên Khóa Nguyễn Trãi 3878
41 Phân ưu cùng anh chị NT6 Đặng Xuân Tạo Liên khóa NT 3678
42 Phân Ưu cùng NT5 Trần văn Khanh Liên Khóa NT 3496
43 Lời phân ưu của BCH với gia đình NT3 Bùi Công Khẩn NT5 Nguyễn Đình Lê 3686
44 Phân ưu Cùng Gia Đình NT4 Nguyễn Thanh Triều Liên Khóa NT 3609
45 Lời CẢM TẠ của NT1 Trần Tiễn Hà NT1 Trần Tiễn Hà 3801
46 Phân ưu cùng NT2 Đoàn Đức Quang Liên Khóa NT 3904
47 Phân ưu cùng NT4 Lê Minh Đức Liên Khóa Nguyễn Trãi 3731
48 Lời cảm tạ của Joseph Nguyễn Kim Quý Nguyễn Kim Quý 4022
49 Chia buồn cùng anh chị NT1 Trần tiễn Hà Liên Khóa NT 3919
50 Phân ưu cùng NT3 Hoàng Kim Thiện Liên Khóa nguyễn Trãi 3704
51 Chia buồn cùng NT1 Lê Văn Cước Liên Kháo nguyễn Trãi 3589
52 Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Liên khóa Nguyễn Trãi 3756
53 Phân Ưu cùng anh Nguyễn Kim Quý Liên khóa Nguyễn Trãi 3829
54 Thành Kính Phân Ưu cùng chị NT1 Lê Văn Nghĩa Ban Chấp Hành TH 3293
55 Thành Kính Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Xuân BCH Tổng Hội 3407
56 Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Tăng Văn Đồng BCH Tổng Hội 3484
57 Lời Cảm tạ của NT5 Vũ An Hiển TP 3708
58 Cáo Phó của gia đình NT5 Vũ An Hiển NT5 Vũ An Hiển 3327
59 Phân ưu cùng NT5 Vũ An Hiển Khóa 5 3848
60 Phân ưu cùng NT4 Vũ Thế Nguyên NT4 Phan Tất Đạt 3495
61 Phân Ưu cùng NT1 Nguyễn Ngọc Viên NT1 Trần Minh Niên 3633
62 Thành Kính phân ưu cùng Anh Chị NT4 Ngô Chi NT5 Nguyễn Đình Lê 3611
63 Phân Ưu cùng NT5 vũ Ngọc Chấn Liên khóa Nguyễn trãi 3460
64 Lời Phân ưu của liên khóa Nguyễn Trãi cùng tang quyến Niên trưởng NT1 Anton BÙI NGỌC BÍCH Liên khóa Nguyễn trãi 3789
65 Lời cảm tạ của nữ sĩ Thiên Thu Thiên Thu 3683
66 LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH NT4 TRẦN THANH SƠN NT4 Trần Thanh Sơn 4280
67 Lời cảm tạ của tang gia NT1 Trần Quang Đoán Tang gia NT1 Trần Quang Đoán 4420
68 Thành Kính Phân ưu cùng Nt1 Phan Lừa Nt2 Nguyễn Hữu Tư 3739
69 Phân Ưu cùng NT4 Nguyễn Thanh Sơn NT2 Nguyễn Hữu Tư 3777
70 Phân ưu cùng gia đình NT1 Trần Quang Đoán Liên khóa Nguyễn trãi 3786
71 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Phan Ngọc Hòa NT2 Nguyễn Ngọc Bích 3638
72 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN TRUNG HẢI Liên Khóa Nguyễn Trãi 3869
73 Chia Buồn cùng gia đình NT2 NGUYỄN HOÀNG MINH NT3 Trương Văn Vấn 3749
74 Lời cảm tạ của gia đình NT2 Nguyễn văn Chúc Nguyễn Thị Minh Hai 3903
75 Thành Kính Phân Ưu: NT2 Nguyễn Văn Chúc Liên khóa Nguyễn Trãi 4360
76 Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Trần Văn Phòng Liên Khóa NT 3719
77 Vô Cùng thương tiếc NT4 Nguyễn Văn Long Liên khóa NT 4241
78 Chia buồn cùng Anh NT1 Phạm Văn Minh cùng Các Cháu và Tang Quyến Liên Khóa Nguyễn Trãi 3924
79 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Lê văn Nghĩa Liên Khóa Nguyễn Trãi 3730