Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Phân Ưu

Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Khóc thương Thầy Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh TH/Cựu SVSQ/CTCT/ĐL/NK XIX 1301
2 Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đức Phương Liên Khóa Nguyễn Trãi 6357
3 GỬI THEO NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG VMH 4823
4 Chia Buồn cùng Tang Quyến NT1 Nguyễn Phương Huy Liên Khóa NT 4241
5 Cáo Phó , Phân Ưu , Lễ cầu nguyện và tưởng niệm với Tang Gia NT2 Dương-xuân-Kính Liên khóa Nguyễn Trãi 2590
6 Chia buồn cùng tang quyến NT6 DOMiNICO Mai đình Tuấn Liên khóa Nguyễn Trãi 2128
7 Cáo Phó của tang gia NT1 Nguyễn Hữu Trí Nguyễn thị Nguyệt 2172
8 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Đặng Phú Thiệt NT2 Phạm Thanh Xuân 2594
9 Phân ưu cùng tang quyến NT2 Phan Gia Khương NT2 Trịnh Tùng 2972
10 Phân ưu cùng chị Lê Hoành Thái NT2 Trịnh Tùng 2902
11 Video Clip Cáo Phó : Cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh Lưu Mỹ Tâm và Phạm Khanh, NT1 Phạm Đức Vượng 3527
12 Thành kính phân ưu cùng tang quyến cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh Liên Khóa Nguyễn Trãi 3909
13 Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đại Loại Liên Khóa Nguyễn Trãi 3279
14 KHẤP BÁO: CỰU TÙ CHÍNH TRỊ, CỰU ĐẠI ÚY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA NGUYỄN ANH HẢO ĐÃ QUA ĐỜI Nguyễn Thu Trâm, 8406 3160
15 Phân Ưu cùng tang quyến NT2 Nguyễn Văn Luật Liên khóa Nguyễn Trãi 3085
16 Phân ưu cùng NT4 Liêu Văn Lắm K5 Âu Châu 3036
17 Phân ưu cùng gia đình NT4 Nguyễn Văn Hai Liên Khóa Nguyễn Trãi 3029
18 Vô cùng thương tiếc NT5 Nguyễn Kim Khôi Liên Khóa Nguyễn Trãi 3322
19 Vô Cùng Thương Tiếc NT3 Nguyễn Mậu Bình Liên Khóa Nguyễn Trãi 3151
20 Thành kính phân ưu cùng NT5 Nguyễn Viết Hòa NT4.5 Vũ Quý Ngọc 2914
21 Phân Ưu cùng gia đình NT2 Võ Duy Trị Liên Khóa Nguyễn Trãi 3036
22 Phân ưu cùng gia đình NT2 Nguyễn Hoàng Bào Liên Khóa Nguyễn Trãi 3034
23 Thư Cảm Tạ của NT5 Vũ Viết Tiên NT 5. Vũ viết Tiên. 2941
24 Chia Buồn cùng NT5 Vũ Viết Tiên Liên Khóa Nguyễn Trãi 2897
25 Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Chí Tường NT5 TMChính 3323
26 Phân Ưu cùng tang quyến NT2 Huỳnh Long NT5 Nguyễn Đình Lê 3231
27 Phân ưu cùng tang quyến NT2 Nguyễn Trọng Cường NT5 Nguyễn Đình Lê 3165
28 Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến Giáo Sư Nguyễn Văn Phú Cựu học sinh Hưng Đạo 3139
29 Phân Ưu cùng tang quyến NT5 Phạm Tấn Khải Liên Khóa Nguyễn Trãi 3397
30 Phân Ưu cùng NT4 Nguyễn Thanh Bình NT2 Ngô Minh Thảo 3198
31 Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Gia Cựu Trung Tá Vĩnh Huyền NT5 TRịnh Mộng Chính 3048
32 Thư chân thành cảm tạ của quả phụ NT4 Phạm gia Thái Quả Phụ Phạm Thái Mai 3250
33 Tiễn biệt NT4 Phạm gia Thái Liên khóa Nguyễn Trãi 3323
34 Tiễn Biệt NT1 Nguyễn Đình Thôn Liên khóa Nguyễn Trãi 4270
35 THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN NGỌC BÍCH Liên khóa NT 3531
36 Phân Ưu cùng NT6 Dương Xuân Long Ban chấp Hành Nhiệm Kỳ 16 3293
37 Phân ưu cùng tang quyến NT4 Vũ Mai Trường Liên Khóa Nguyễn Trãi 3366
38 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Huỳnh bá Thế Liên Khóa Nguyễn Trãi 3467
39 Phân ưu cùng anh chị NT6 Đặng Xuân Tạo Liên khóa NT 3264
40 Phân Ưu cùng NT5 Trần văn Khanh Liên Khóa NT 3053
41 Lời phân ưu của BCH với gia đình NT3 Bùi Công Khẩn NT5 Nguyễn Đình Lê 3153
42 Phân ưu Cùng Gia Đình NT4 Nguyễn Thanh Triều Liên Khóa NT 3172
43 Lời CẢM TẠ của NT1 Trần Tiễn Hà NT1 Trần Tiễn Hà 3283
44 Phân ưu cùng NT2 Đoàn Đức Quang Liên Khóa NT 3345
45 Phân ưu cùng NT4 Lê Minh Đức Liên Khóa Nguyễn Trãi 3280
46 Lời cảm tạ của Joseph Nguyễn Kim Quý Nguyễn Kim Quý 3533
47 Chia buồn cùng anh chị NT1 Trần tiễn Hà Liên Khóa NT 3439
48 Phân ưu cùng NT3 Hoàng Kim Thiện Liên Khóa nguyễn Trãi 3241
49 Chia buồn cùng NT1 Lê Văn Cước Liên Kháo nguyễn Trãi 3130
50 Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Liên khóa Nguyễn Trãi 3336
51 Phân Ưu cùng anh Nguyễn Kim Quý Liên khóa Nguyễn Trãi 3420
52 Thành Kính Phân Ưu cùng chị NT1 Lê Văn Nghĩa Ban Chấp Hành TH 2872
53 Thành Kính Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Xuân BCH Tổng Hội 2987
54 Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Tăng Văn Đồng BCH Tổng Hội 3087
55 Lời Cảm tạ của NT5 Vũ An Hiển TP 3266
56 Cáo Phó của gia đình NT5 Vũ An Hiển NT5 Vũ An Hiển 2912
57 Phân ưu cùng NT5 Vũ An Hiển Khóa 5 3388
58 Phân ưu cùng NT4 Vũ Thế Nguyên NT4 Phan Tất Đạt 3059
59 Phân Ưu cùng NT1 Nguyễn Ngọc Viên NT1 Trần Minh Niên 3191
60 Thành Kính phân ưu cùng Anh Chị NT4 Ngô Chi NT5 Nguyễn Đình Lê 3231
61 Phân Ưu cùng NT5 vũ Ngọc Chấn Liên khóa Nguyễn trãi 3069
62 Lời Phân ưu của liên khóa Nguyễn Trãi cùng tang quyến Niên trưởng NT1 Anton BÙI NGỌC BÍCH Liên khóa Nguyễn trãi 3257
63 Lời cảm tạ của nữ sĩ Thiên Thu Thiên Thu 3275
64 LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH NT4 TRẦN THANH SƠN NT4 Trần Thanh Sơn 3856
65 Lời cảm tạ của tang gia NT1 Trần Quang Đoán Tang gia NT1 Trần Quang Đoán 3994
66 Thành Kính Phân ưu cùng Nt1 Phan Lừa Nt2 Nguyễn Hữu Tư 3249
67 Phân Ưu cùng NT4 Nguyễn Thanh Sơn NT2 Nguyễn Hữu Tư 3282
68 Phân ưu cùng gia đình NT1 Trần Quang Đoán Liên khóa Nguyễn trãi 3341
69 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Phan Ngọc Hòa NT2 Nguyễn Ngọc Bích 3180
70 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN TRUNG HẢI Liên Khóa Nguyễn Trãi 3316
71 Chia Buồn cùng gia đình NT2 NGUYỄN HOÀNG MINH NT3 Trương Văn Vấn 3286
72 Lời cảm tạ của gia đình NT2 Nguyễn văn Chúc Nguyễn Thị Minh Hai 3357
73 Thành Kính Phân Ưu: NT2 Nguyễn Văn Chúc Liên khóa Nguyễn Trãi 3770
74 Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Trần Văn Phòng Liên Khóa NT 3235
75 Vô Cùng thương tiếc NT4 Nguyễn Văn Long Liên khóa NT 3763
76 Chia buồn cùng Anh NT1 Phạm Văn Minh cùng Các Cháu và Tang Quyến Liên Khóa Nguyễn Trãi 3282
77 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Lê văn Nghĩa Liên Khóa Nguyễn Trãi 3129
78 Thư Cảm Tạ của NT1 Thái Thanh Đạm NT1 Thái Thanh Đạm 3356
79 Phân ưu cùng NT2 Nguyễn quang Huy NT3 NGUYỄN NGỌC THƯ 3244
80 Phân ưu với NT5 Trần Tri Phương Administrator 3269
81 Phân ưu với NT3 Nguyễn Pháp NT2 Đào Văn Luận 3285
82 Phân ưu cùng NT4 Huỳnh Anh Mỹ NT3 Tiêu khôn Cơ 3421
83 Thành Kính Phân Ưu cùng NT1 Nguyễn Hồng Vân Administrator 3307
84 Lời phân ưu của GĐ/NT/CANADA NT3 Tiêu Khôn Cơ 3443
85 Lời phân ưu của toàn thể anh em NT các khóa tại Sacramento và phụ cận NT2 Huỳnh đình Chung 3012
86 Lời phân ưu của Khóa 6 NT6 Dương Tuấn 3181
87 Lời phân ưu của hội cựu SVSQ/CTCT/ĐL vùng Dallas. Fort Worth NT2 Pham phú Hoan 3391
88 Lời phân ưu của BCH / NK 15 BCH/NK 15 3337
89 Lời phân ưu của BCH/ Hội Bắc Cali NT2 Nguyễn Giá 3233
90 Phân ưu với NT2 Lê Minh Mẫn và NT2 Trần văn Tài NT2 Nguyễn Thế Hiếu 3353
91 Thành Kính Phân Ưu cùng NT4 Tôn Tiến Khang Toàn Thể Gia Đình Nguyễn Trãi 3302
92 Phân ưu cùng NT6 Dương Tuấn NT3 Tiêu Khôn Cơ 3732