Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Phân Ưu

Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Khóc thương Thầy Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh TH/Cựu SVSQ/CTCT/ĐL/NK XIX 2098
2 Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đức Phương Liên Khóa Nguyễn Trãi 6635
3 GỬI THEO NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG VMH 5082
4 Chia Buồn cùng Tang Quyến NT1 Nguyễn Phương Huy Liên Khóa NT 4582
5 Cáo Phó , Phân Ưu , Lễ cầu nguyện và tưởng niệm với Tang Gia NT2 Dương-xuân-Kính Liên khóa Nguyễn Trãi 2924
6 Chia buồn cùng tang quyến NT6 DOMiNICO Mai đình Tuấn Liên khóa Nguyễn Trãi 2351
7 Cáo Phó của tang gia NT1 Nguyễn Hữu Trí Nguyễn thị Nguyệt 2453
8 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Đặng Phú Thiệt NT2 Phạm Thanh Xuân 2838
9 Phân ưu cùng tang quyến NT2 Phan Gia Khương NT2 Trịnh Tùng 3209
10 Phân ưu cùng chị Lê Hoành Thái NT2 Trịnh Tùng 3177
11 Video Clip Cáo Phó : Cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh Lưu Mỹ Tâm và Phạm Khanh, NT1 Phạm Đức Vượng 3796
12 Thành kính phân ưu cùng tang quyến cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh Liên Khóa Nguyễn Trãi 4198
13 Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đại Loại Liên Khóa Nguyễn Trãi 3543
14 KHẤP BÁO: CỰU TÙ CHÍNH TRỊ, CỰU ĐẠI ÚY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA NGUYỄN ANH HẢO ĐÃ QUA ĐỜI Nguyễn Thu Trâm, 8406 3398
15 Phân Ưu cùng tang quyến NT2 Nguyễn Văn Luật Liên khóa Nguyễn Trãi 3308
16 Phân ưu cùng NT4 Liêu Văn Lắm K5 Âu Châu 3275
17 Phân ưu cùng gia đình NT4 Nguyễn Văn Hai Liên Khóa Nguyễn Trãi 3252
18 Vô cùng thương tiếc NT5 Nguyễn Kim Khôi Liên Khóa Nguyễn Trãi 3532
19 Vô Cùng Thương Tiếc NT3 Nguyễn Mậu Bình Liên Khóa Nguyễn Trãi 3430
20 Thành kính phân ưu cùng NT5 Nguyễn Viết Hòa NT4.5 Vũ Quý Ngọc 3128
21 Phân Ưu cùng gia đình NT2 Võ Duy Trị Liên Khóa Nguyễn Trãi 3247
22 Phân ưu cùng gia đình NT2 Nguyễn Hoàng Bào Liên Khóa Nguyễn Trãi 3238
23 Thư Cảm Tạ của NT5 Vũ Viết Tiên NT 5. Vũ viết Tiên. 3145
24 Chia Buồn cùng NT5 Vũ Viết Tiên Liên Khóa Nguyễn Trãi 3098
25 Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Chí Tường NT5 TMChính 3551
26 Phân Ưu cùng tang quyến NT2 Huỳnh Long NT5 Nguyễn Đình Lê 3451
27 Phân ưu cùng tang quyến NT2 Nguyễn Trọng Cường NT5 Nguyễn Đình Lê 3410
28 Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến Giáo Sư Nguyễn Văn Phú Cựu học sinh Hưng Đạo 3368
29 Phân Ưu cùng tang quyến NT5 Phạm Tấn Khải Liên Khóa Nguyễn Trãi 3615
30 Phân Ưu cùng NT4 Nguyễn Thanh Bình NT2 Ngô Minh Thảo 3396
31 Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Gia Cựu Trung Tá Vĩnh Huyền NT5 TRịnh Mộng Chính 3253
32 Thư chân thành cảm tạ của quả phụ NT4 Phạm gia Thái Quả Phụ Phạm Thái Mai 3457
33 Tiễn biệt NT4 Phạm gia Thái Liên khóa Nguyễn Trãi 3529
34 Tiễn Biệt NT1 Nguyễn Đình Thôn Liên khóa Nguyễn Trãi 4481
35 THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN NGỌC BÍCH Liên khóa NT 3755
36 Phân Ưu cùng NT6 Dương Xuân Long Ban chấp Hành Nhiệm Kỳ 16 3537
37 Phân ưu cùng tang quyến NT4 Vũ Mai Trường Liên Khóa Nguyễn Trãi 3618
38 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Huỳnh bá Thế Liên Khóa Nguyễn Trãi 3679
39 Phân ưu cùng anh chị NT6 Đặng Xuân Tạo Liên khóa NT 3473
40 Phân Ưu cùng NT5 Trần văn Khanh Liên Khóa NT 3262
41 Lời phân ưu của BCH với gia đình NT3 Bùi Công Khẩn NT5 Nguyễn Đình Lê 3456
42 Phân ưu Cùng Gia Đình NT4 Nguyễn Thanh Triều Liên Khóa NT 3398
43 Lời CẢM TẠ của NT1 Trần Tiễn Hà NT1 Trần Tiễn Hà 3549
44 Phân ưu cùng NT2 Đoàn Đức Quang Liên Khóa NT 3582
45 Phân ưu cùng NT4 Lê Minh Đức Liên Khóa Nguyễn Trãi 3516
46 Lời cảm tạ của Joseph Nguyễn Kim Quý Nguyễn Kim Quý 3793
47 Chia buồn cùng anh chị NT1 Trần tiễn Hà Liên Khóa NT 3690
48 Phân ưu cùng NT3 Hoàng Kim Thiện Liên Khóa nguyễn Trãi 3478
49 Chia buồn cùng NT1 Lê Văn Cước Liên Kháo nguyễn Trãi 3370
50 Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Liên khóa Nguyễn Trãi 3577
51 Phân Ưu cùng anh Nguyễn Kim Quý Liên khóa Nguyễn Trãi 3642
52 Thành Kính Phân Ưu cùng chị NT1 Lê Văn Nghĩa Ban Chấp Hành TH 3107
53 Thành Kính Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Xuân BCH Tổng Hội 3214
54 Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Tăng Văn Đồng BCH Tổng Hội 3306
55 Lời Cảm tạ của NT5 Vũ An Hiển TP 3479
56 Cáo Phó của gia đình NT5 Vũ An Hiển NT5 Vũ An Hiển 3145
57 Phân ưu cùng NT5 Vũ An Hiển Khóa 5 3619
58 Phân ưu cùng NT4 Vũ Thế Nguyên NT4 Phan Tất Đạt 3304
59 Phân Ưu cùng NT1 Nguyễn Ngọc Viên NT1 Trần Minh Niên 3429
60 Thành Kính phân ưu cùng Anh Chị NT4 Ngô Chi NT5 Nguyễn Đình Lê 3437
61 Phân Ưu cùng NT5 vũ Ngọc Chấn Liên khóa Nguyễn trãi 3269
62 Lời Phân ưu của liên khóa Nguyễn Trãi cùng tang quyến Niên trưởng NT1 Anton BÙI NGỌC BÍCH Liên khóa Nguyễn trãi 3473
63 Lời cảm tạ của nữ sĩ Thiên Thu Thiên Thu 3488
64 LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH NT4 TRẦN THANH SƠN NT4 Trần Thanh Sơn 4101
65 Lời cảm tạ của tang gia NT1 Trần Quang Đoán Tang gia NT1 Trần Quang Đoán 4200
66 Thành Kính Phân ưu cùng Nt1 Phan Lừa Nt2 Nguyễn Hữu Tư 3515
67 Phân Ưu cùng NT4 Nguyễn Thanh Sơn NT2 Nguyễn Hữu Tư 3524
68 Phân ưu cùng gia đình NT1 Trần Quang Đoán Liên khóa Nguyễn trãi 3558
69 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Phan Ngọc Hòa NT2 Nguyễn Ngọc Bích 3415
70 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN TRUNG HẢI Liên Khóa Nguyễn Trãi 3553
71 Chia Buồn cùng gia đình NT2 NGUYỄN HOÀNG MINH NT3 Trương Văn Vấn 3498
72 Lời cảm tạ của gia đình NT2 Nguyễn văn Chúc Nguyễn Thị Minh Hai 3638
73 Thành Kính Phân Ưu: NT2 Nguyễn Văn Chúc Liên khóa Nguyễn Trãi 4020
74 Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Trần Văn Phòng Liên Khóa NT 3458
75 Vô Cùng thương tiếc NT4 Nguyễn Văn Long Liên khóa NT 3980
76 Chia buồn cùng Anh NT1 Phạm Văn Minh cùng Các Cháu và Tang Quyến Liên Khóa Nguyễn Trãi 3547
77 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Lê văn Nghĩa Liên Khóa Nguyễn Trãi 3385
78 Thư Cảm Tạ của NT1 Thái Thanh Đạm NT1 Thái Thanh Đạm 3586
79 Phân ưu cùng NT2 Nguyễn quang Huy NT3 NGUYỄN NGỌC THƯ 3477
80 Phân ưu với NT5 Trần Tri Phương Administrator 3489
81 Phân ưu với NT3 Nguyễn Pháp NT2 Đào Văn Luận 3497
82 Phân ưu cùng NT4 Huỳnh Anh Mỹ NT3 Tiêu khôn Cơ 3680
83 Thành Kính Phân Ưu cùng NT1 Nguyễn Hồng Vân Administrator 3579
84 Lời phân ưu của GĐ/NT/CANADA NT3 Tiêu Khôn Cơ 3660
85 Lời phân ưu của toàn thể anh em NT các khóa tại Sacramento và phụ cận NT2 Huỳnh đình Chung 3214
86 Lời phân ưu của Khóa 6 NT6 Dương Tuấn 3385
87 Lời phân ưu của hội cựu SVSQ/CTCT/ĐL vùng Dallas. Fort Worth NT2 Pham phú Hoan 3608
88 Lời phân ưu của BCH / NK 15 BCH/NK 15 3537
89 Lời phân ưu của BCH/ Hội Bắc Cali NT2 Nguyễn Giá 3449
90 Phân ưu với NT2 Lê Minh Mẫn và NT2 Trần văn Tài NT2 Nguyễn Thế Hiếu 3582
91 Thành Kính Phân Ưu cùng NT4 Tôn Tiến Khang Toàn Thể Gia Đình Nguyễn Trãi 3538
92 Phân ưu cùng NT6 Dương Tuấn NT3 Tiêu Khôn Cơ 3983