Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Phân Ưu

Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đức Phương Liên Khóa Nguyễn Trãi 5939
2 GỬI THEO NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG VMH 4464
3 Chia Buồn cùng Tang Quyến NT1 Nguyễn Phương Huy Liên Khóa NT 3876
4 Cáo Phó , Phân Ưu , Lễ cầu nguyện và tưởng niệm với Tang Gia NT2 Dương-xuân-Kính Liên khóa Nguyễn Trãi 2216
5 Chia buồn cùng tang quyến NT6 DOMiNICO Mai đình Tuấn Liên khóa Nguyễn Trãi 1847
6 Cáo Phó của tang gia NT1 Nguyễn Hữu Trí Nguyễn thị Nguyệt 1867
7 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Đặng Phú Thiệt NT2 Phạm Thanh Xuân 2292
8 Phân ưu cùng tang quyến NT2 Phan Gia Khương NT2 Trịnh Tùng 2661
9 Phân ưu cùng chị Lê Hoành Thái NT2 Trịnh Tùng 2622
10 Video Clip Cáo Phó : Cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh Lưu Mỹ Tâm và Phạm Khanh, NT1 Phạm Đức Vượng 3219
11 Thành kính phân ưu cùng tang quyến cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh Liên Khóa Nguyễn Trãi 3636
12 Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đại Loại Liên Khóa Nguyễn Trãi 2952
13 KHẤP BÁO: CỰU TÙ CHÍNH TRỊ, CỰU ĐẠI ÚY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA NGUYỄN ANH HẢO ĐÃ QUA ĐỜI Nguyễn Thu Trâm, 8406 2905
14 Phân Ưu cùng tang quyến NT2 Nguyễn Văn Luật Liên khóa Nguyễn Trãi 2832
15 Phân ưu cùng NT4 Liêu Văn Lắm K5 Âu Châu 2793
16 Phân ưu cùng gia đình NT4 Nguyễn Văn Hai Liên Khóa Nguyễn Trãi 2802
17 Vô cùng thương tiếc NT5 Nguyễn Kim Khôi Liên Khóa Nguyễn Trãi 3100
18 Vô Cùng Thương Tiếc NT3 Nguyễn Mậu Bình Liên Khóa Nguyễn Trãi 2847
19 Thành kính phân ưu cùng NT5 Nguyễn Viết Hòa NT4.5 Vũ Quý Ngọc 2683
20 Phân Ưu cùng gia đình NT2 Võ Duy Trị Liên Khóa Nguyễn Trãi 2800
21 Phân ưu cùng gia đình NT2 Nguyễn Hoàng Bào Liên Khóa Nguyễn Trãi 2814
22 Thư Cảm Tạ của NT5 Vũ Viết Tiên NT 5. Vũ viết Tiên. 2713
23 Chia Buồn cùng NT5 Vũ Viết Tiên Liên Khóa Nguyễn Trãi 2677
24 Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Chí Tường NT5 TMChính 3086
25 Phân Ưu cùng tang quyến NT2 Huỳnh Long NT5 Nguyễn Đình Lê 2997
26 Phân ưu cùng tang quyến NT2 Nguyễn Trọng Cường NT5 Nguyễn Đình Lê 2924
27 Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến Giáo Sư Nguyễn Văn Phú Cựu học sinh Hưng Đạo 2914
28 Phân Ưu cùng tang quyến NT5 Phạm Tấn Khải Liên Khóa Nguyễn Trãi 3148
29 Phân Ưu cùng NT4 Nguyễn Thanh Bình NT2 Ngô Minh Thảo 2973
30 Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Gia Cựu Trung Tá Vĩnh Huyền NT5 TRịnh Mộng Chính 2822
31 Thư chân thành cảm tạ của quả phụ NT4 Phạm gia Thái Quả Phụ Phạm Thái Mai 3015
32 Tiễn biệt NT4 Phạm gia Thái Liên khóa Nguyễn Trãi 3092
33 Tiễn Biệt NT1 Nguyễn Đình Thôn Liên khóa Nguyễn Trãi 4022
34 THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN NGỌC BÍCH Liên khóa NT 3318
35 Phân Ưu cùng NT6 Dương Xuân Long Ban chấp Hành Nhiệm Kỳ 16 3052
36 Phân ưu cùng tang quyến NT4 Vũ Mai Trường Liên Khóa Nguyễn Trãi 3114
37 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Huỳnh bá Thế Liên Khóa Nguyễn Trãi 3240
38 Phân ưu cùng anh chị NT6 Đặng Xuân Tạo Liên khóa NT 3018
39 Phân Ưu cùng NT5 Trần văn Khanh Liên Khóa NT 2816
40 Lời phân ưu của BCH với gia đình NT3 Bùi Công Khẩn NT5 Nguyễn Đình Lê 2916
41 Phân ưu Cùng Gia Đình NT4 Nguyễn Thanh Triều Liên Khóa NT 2924
42 Lời CẢM TẠ của NT1 Trần Tiễn Hà NT1 Trần Tiễn Hà 3022
43 Phân ưu cùng NT2 Đoàn Đức Quang Liên Khóa NT 3056
44 Phân ưu cùng NT4 Lê Minh Đức Liên Khóa Nguyễn Trãi 3012
45 Lời cảm tạ của Joseph Nguyễn Kim Quý Nguyễn Kim Quý 3259
46 Chia buồn cùng anh chị NT1 Trần tiễn Hà Liên Khóa NT 3149
47 Phân ưu cùng NT3 Hoàng Kim Thiện Liên Khóa nguyễn Trãi 2944
48 Chia buồn cùng NT1 Lê Văn Cước Liên Kháo nguyễn Trãi 2875
49 Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Liên khóa Nguyễn Trãi 3071
50 Phân Ưu cùng anh Nguyễn Kim Quý Liên khóa Nguyễn Trãi 3175
51 Thành Kính Phân Ưu cùng chị NT1 Lê Văn Nghĩa Ban Chấp Hành TH 2643
52 Thành Kính Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Xuân BCH Tổng Hội 2761
53 Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Tăng Văn Đồng BCH Tổng Hội 2849
54 Lời Cảm tạ của NT5 Vũ An Hiển TP 3032
55 Cáo Phó của gia đình NT5 Vũ An Hiển NT5 Vũ An Hiển 2672
56 Phân ưu cùng NT5 Vũ An Hiển Khóa 5 3118
57 Phân ưu cùng NT4 Vũ Thế Nguyên NT4 Phan Tất Đạt 2807
58 Phân Ưu cùng NT1 Nguyễn Ngọc Viên NT1 Trần Minh Niên 2907
59 Thành Kính phân ưu cùng Anh Chị NT4 Ngô Chi NT5 Nguyễn Đình Lê 3008
60 Phân Ưu cùng NT5 vũ Ngọc Chấn Liên khóa Nguyễn trãi 2837
61 Lời Phân ưu của liên khóa Nguyễn Trãi cùng tang quyến Niên trưởng NT1 Anton BÙI NGỌC BÍCH Liên khóa Nguyễn trãi 3024
62 Lời cảm tạ của nữ sĩ Thiên Thu Thiên Thu 3011
63 LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH NT4 TRẦN THANH SƠN NT4 Trần Thanh Sơn 3552
64 Lời cảm tạ của tang gia NT1 Trần Quang Đoán Tang gia NT1 Trần Quang Đoán 3757
65 Thành Kính Phân ưu cùng Nt1 Phan Lừa Nt2 Nguyễn Hữu Tư 2996
66 Phân Ưu cùng NT4 Nguyễn Thanh Sơn NT2 Nguyễn Hữu Tư 2998
67 Phân ưu cùng gia đình NT1 Trần Quang Đoán Liên khóa Nguyễn trãi 3094
68 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Phan Ngọc Hòa NT2 Nguyễn Ngọc Bích 2937
69 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN TRUNG HẢI Liên Khóa Nguyễn Trãi 3084
70 Chia Buồn cùng gia đình NT2 NGUYỄN HOÀNG MINH NT3 Trương Văn Vấn 3059
71 Lời cảm tạ của gia đình NT2 Nguyễn văn Chúc Nguyễn Thị Minh Hai 3105
72 Thành Kính Phân Ưu: NT2 Nguyễn Văn Chúc Liên khóa Nguyễn Trãi 3512
73 Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Trần Văn Phòng Liên Khóa NT 3026
74 Vô Cùng thương tiếc NT4 Nguyễn Văn Long Liên khóa NT 3530
75 Chia buồn cùng Anh NT1 Phạm Văn Minh cùng Các Cháu và Tang Quyến Liên Khóa Nguyễn Trãi 3056
76 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Lê văn Nghĩa Liên Khóa Nguyễn Trãi 2898
77 Thư Cảm Tạ của NT1 Thái Thanh Đạm NT1 Thái Thanh Đạm 3123
78 Phân ưu cùng NT2 Nguyễn quang Huy NT3 NGUYỄN NGỌC THƯ 2989
79 Phân ưu với NT5 Trần Tri Phương Administrator 3051
80 Phân ưu với NT3 Nguyễn Pháp NT2 Đào Văn Luận 3060
81 Phân ưu cùng NT4 Huỳnh Anh Mỹ NT3 Tiêu khôn Cơ 3134
82 Thành Kính Phân Ưu cùng NT1 Nguyễn Hồng Vân Administrator 3014
83 Lời phân ưu của GĐ/NT/CANADA NT3 Tiêu Khôn Cơ 3210
84 Lời phân ưu của toàn thể anh em NT các khóa tại Sacramento và phụ cận NT2 Huỳnh đình Chung 2803
85 Lời phân ưu của Khóa 6 NT6 Dương Tuấn 2959
86 Lời phân ưu của hội cựu SVSQ/CTCT/ĐL vùng Dallas. Fort Worth NT2 Pham phú Hoan 3174
87 Lời phân ưu của BCH / NK 15 BCH/NK 15 3107
88 Lời phân ưu của BCH/ Hội Bắc Cali NT2 Nguyễn Giá 3004
89 Phân ưu với NT2 Lê Minh Mẫn và NT2 Trần văn Tài NT2 Nguyễn Thế Hiếu 3103
90 Thành Kính Phân Ưu cùng NT4 Tôn Tiến Khang Toàn Thể Gia Đình Nguyễn Trãi 3044
91 Phân ưu cùng NT6 Dương Tuấn NT3 Tiêu Khôn Cơ 3457