Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Phân Ưu

Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đức Phương Liên Khóa Nguyễn Trãi 5810
2 GỬI THEO NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG VMH 4346
3 Chia Buồn cùng Tang Quyến NT1 Nguyễn Phương Huy Liên Khóa NT 3762
4 Cáo Phó , Phân Ưu , Lễ cầu nguyện và tưởng niệm với Tang Gia NT2 Dương-xuân-Kính Liên khóa Nguyễn Trãi 2093
5 Chia buồn cùng tang quyến NT6 DOMiNICO Mai đình Tuấn Liên khóa Nguyễn Trãi 1747
6 Cáo Phó của tang gia NT1 Nguyễn Hữu Trí Nguyễn thị Nguyệt 1770
7 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Đặng Phú Thiệt NT2 Phạm Thanh Xuân 2201
8 Phân ưu cùng tang quyến NT2 Phan Gia Khương NT2 Trịnh Tùng 2572
9 Phân ưu cùng chị Lê Hoành Thái NT2 Trịnh Tùng 2528
10 Video Clip Cáo Phó : Cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh Lưu Mỹ Tâm và Phạm Khanh, NT1 Phạm Đức Vượng 3132
11 Thành kính phân ưu cùng tang quyến cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh Liên Khóa Nguyễn Trãi 3547
12 Phân Ưu cùng Tang Quyến NT2 Nguyễn Đại Loại Liên Khóa Nguyễn Trãi 2864
13 KHẤP BÁO: CỰU TÙ CHÍNH TRỊ, CỰU ĐẠI ÚY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA NGUYỄN ANH HẢO ĐÃ QUA ĐỜI Nguyễn Thu Trâm, 8406 2818
14 Phân Ưu cùng tang quyến NT2 Nguyễn Văn Luật Liên khóa Nguyễn Trãi 2754
15 Phân ưu cùng NT4 Liêu Văn Lắm K5 Âu Châu 2708
16 Phân ưu cùng gia đình NT4 Nguyễn Văn Hai Liên Khóa Nguyễn Trãi 2719
17 Vô cùng thương tiếc NT5 Nguyễn Kim Khôi Liên Khóa Nguyễn Trãi 3019
18 Vô Cùng Thương Tiếc NT3 Nguyễn Mậu Bình Liên Khóa Nguyễn Trãi 2754
19 Thành kính phân ưu cùng NT5 Nguyễn Viết Hòa NT4.5 Vũ Quý Ngọc 2595
20 Phân Ưu cùng gia đình NT2 Võ Duy Trị Liên Khóa Nguyễn Trãi 2712
21 Phân ưu cùng gia đình NT2 Nguyễn Hoàng Bào Liên Khóa Nguyễn Trãi 2732
22 Thư Cảm Tạ của NT5 Vũ Viết Tiên NT 5. Vũ viết Tiên. 2626
23 Chia Buồn cùng NT5 Vũ Viết Tiên Liên Khóa Nguyễn Trãi 2591
24 Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Chí Tường NT5 TMChính 2996
25 Phân Ưu cùng tang quyến NT2 Huỳnh Long NT5 Nguyễn Đình Lê 2917
26 Phân ưu cùng tang quyến NT2 Nguyễn Trọng Cường NT5 Nguyễn Đình Lê 2841
27 Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến Giáo Sư Nguyễn Văn Phú Cựu học sinh Hưng Đạo 2834
28 Phân Ưu cùng tang quyến NT5 Phạm Tấn Khải Liên Khóa Nguyễn Trãi 3064
29 Phân Ưu cùng NT4 Nguyễn Thanh Bình NT2 Ngô Minh Thảo 2890
30 Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Gia Cựu Trung Tá Vĩnh Huyền NT5 TRịnh Mộng Chính 2744
31 Thư chân thành cảm tạ của quả phụ NT4 Phạm gia Thái Quả Phụ Phạm Thái Mai 2931
32 Tiễn biệt NT4 Phạm gia Thái Liên khóa Nguyễn Trãi 3011
33 Tiễn Biệt NT1 Nguyễn Đình Thôn Liên khóa Nguyễn Trãi 3916
34 THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN NGỌC BÍCH Liên khóa NT 3237
35 Phân Ưu cùng NT6 Dương Xuân Long Ban chấp Hành Nhiệm Kỳ 16 2961
36 Phân ưu cùng tang quyến NT4 Vũ Mai Trường Liên Khóa Nguyễn Trãi 3031
37 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Huỳnh bá Thế Liên Khóa Nguyễn Trãi 3156
38 Phân ưu cùng anh chị NT6 Đặng Xuân Tạo Liên khóa NT 2927
39 Phân Ưu cùng NT5 Trần văn Khanh Liên Khóa NT 2732
40 Lời phân ưu của BCH với gia đình NT3 Bùi Công Khẩn NT5 Nguyễn Đình Lê 2834
41 Phân ưu Cùng Gia Đình NT4 Nguyễn Thanh Triều Liên Khóa NT 2839
42 Lời CẢM TẠ của NT1 Trần Tiễn Hà NT1 Trần Tiễn Hà 2935
43 Phân ưu cùng NT2 Đoàn Đức Quang Liên Khóa NT 2962
44 Phân ưu cùng NT4 Lê Minh Đức Liên Khóa Nguyễn Trãi 2926
45 Lời cảm tạ của Joseph Nguyễn Kim Quý Nguyễn Kim Quý 3164
46 Chia buồn cùng anh chị NT1 Trần tiễn Hà Liên Khóa NT 3059
47 Phân ưu cùng NT3 Hoàng Kim Thiện Liên Khóa nguyễn Trãi 2851
48 Chia buồn cùng NT1 Lê Văn Cước Liên Kháo nguyễn Trãi 2793
49 Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Liên khóa Nguyễn Trãi 2979
50 Phân Ưu cùng anh Nguyễn Kim Quý Liên khóa Nguyễn Trãi 3083
51 Thành Kính Phân Ưu cùng chị NT1 Lê Văn Nghĩa Ban Chấp Hành TH 2562
52 Thành Kính Phân Ưu cùng NT5 Nguyễn Văn Xuân BCH Tổng Hội 2676
53 Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Tăng Văn Đồng BCH Tổng Hội 2766
54 Lời Cảm tạ của NT5 Vũ An Hiển TP 2953
55 Cáo Phó của gia đình NT5 Vũ An Hiển NT5 Vũ An Hiển 2585
56 Phân ưu cùng NT5 Vũ An Hiển Khóa 5 3015
57 Phân ưu cùng NT4 Vũ Thế Nguyên NT4 Phan Tất Đạt 2710
58 Phân Ưu cùng NT1 Nguyễn Ngọc Viên NT1 Trần Minh Niên 2808
59 Thành Kính phân ưu cùng Anh Chị NT4 Ngô Chi NT5 Nguyễn Đình Lê 2927
60 Phân Ưu cùng NT5 vũ Ngọc Chấn Liên khóa Nguyễn trãi 2751
61 Lời Phân ưu của liên khóa Nguyễn Trãi cùng tang quyến Niên trưởng NT1 Anton BÙI NGỌC BÍCH Liên khóa Nguyễn trãi 2937
62 Lời cảm tạ của nữ sĩ Thiên Thu Thiên Thu 2924
63 LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH NT4 TRẦN THANH SƠN NT4 Trần Thanh Sơn 3471
64 Lời cảm tạ của tang gia NT1 Trần Quang Đoán Tang gia NT1 Trần Quang Đoán 3667
65 Thành Kính Phân ưu cùng Nt1 Phan Lừa Nt2 Nguyễn Hữu Tư 2905
66 Phân Ưu cùng NT4 Nguyễn Thanh Sơn NT2 Nguyễn Hữu Tư 2900
67 Phân ưu cùng gia đình NT1 Trần Quang Đoán Liên khóa Nguyễn trãi 3008
68 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Phan Ngọc Hòa NT2 Nguyễn Ngọc Bích 2846
69 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NT2 NGUYỄN TRUNG HẢI Liên Khóa Nguyễn Trãi 2997
70 Chia Buồn cùng gia đình NT2 NGUYỄN HOÀNG MINH NT3 Trương Văn Vấn 2972
71 Lời cảm tạ của gia đình NT2 Nguyễn văn Chúc Nguyễn Thị Minh Hai 3019
72 Thành Kính Phân Ưu: NT2 Nguyễn Văn Chúc Liên khóa Nguyễn Trãi 3418
73 Thành Kính Phân Ưu cùng Chị NT2 Trần Văn Phòng Liên Khóa NT 2955
74 Vô Cùng thương tiếc NT4 Nguyễn Văn Long Liên khóa NT 3444
75 Chia buồn cùng Anh NT1 Phạm Văn Minh cùng Các Cháu và Tang Quyến Liên Khóa Nguyễn Trãi 2980
76 Phân ưu cùng tang quyến NT1 Lê văn Nghĩa Liên Khóa Nguyễn Trãi 2824
77 Thư Cảm Tạ của NT1 Thái Thanh Đạm NT1 Thái Thanh Đạm 3044
78 Phân ưu cùng NT2 Nguyễn quang Huy NT3 NGUYỄN NGỌC THƯ 2908
79 Phân ưu với NT5 Trần Tri Phương Administrator 2969
80 Phân ưu với NT3 Nguyễn Pháp NT2 Đào Văn Luận 2981
81 Phân ưu cùng NT4 Huỳnh Anh Mỹ NT3 Tiêu khôn Cơ 3038
82 Thành Kính Phân Ưu cùng NT1 Nguyễn Hồng Vân Administrator 2922
83 Lời phân ưu của GĐ/NT/CANADA NT3 Tiêu Khôn Cơ 3120
84 Lời phân ưu của toàn thể anh em NT các khóa tại Sacramento và phụ cận NT2 Huỳnh đình Chung 2730
85 Lời phân ưu của Khóa 6 NT6 Dương Tuấn 2880
86 Lời phân ưu của hội cựu SVSQ/CTCT/ĐL vùng Dallas. Fort Worth NT2 Pham phú Hoan 3096
87 Lời phân ưu của BCH / NK 15 BCH/NK 15 3021
88 Lời phân ưu của BCH/ Hội Bắc Cali NT2 Nguyễn Giá 2911
89 Phân ưu với NT2 Lê Minh Mẫn và NT2 Trần văn Tài NT2 Nguyễn Thế Hiếu 3028
90 Thành Kính Phân Ưu cùng NT4 Tôn Tiến Khang Toàn Thể Gia Đình Nguyễn Trãi 2955
91 Phân ưu cùng NT6 Dương Tuấn NT3 Tiêu Khôn Cơ 3370