Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương BIÊN BẢN BUỔI HỌP ĐẦU NĂM

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

BIÊN BẢN BUỔI HỌP ĐẦU NĂM

In PDF.

 

TỔNG HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CTCT ĐÀ LẠT

BIÊN BẢN BUỔI HỌP ĐẦU NĂM


Buổi họp thường lệ đầu năm 2011 được diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 02/01/2011 tại tư gia anh NT6 Nguyễn Ngọc Thân. Thành phần tham dự gồm có :

-Ban Chấp Hành TH nhiệm kỳ 15

-NT1 Nguyễn Văn Liên , NT1 Trần Minh Niên, NT1 Dương Viết Định.

-NT2 Trần Gia Hiếu , NT2 Hoàng Hưng Nam , NT2 Võ Thiện Hiếu ,NT2 Võ Văn Hoàng

-NT3 Vũ Trọng Khảo ,NT3 Trương Ngọc Khoa.

-NT4 Vĩnh Thạc ,NT4 Trần Văn Minh ,NT4 Quách Đại Quang.

-NT5 Trần Anh Long.

-NT6 Nguyễn Ngọc Thân.

Vấn đề được bàn đến :

1/ Bầu cử Ban Chấp Hành NK 16

2/ Mail Group Tổng Hội.

Quyết Định :

1/ Đa số các hội viên NT tham dự buổi họp đều nhận thấy thể thức bầu cử BCH Tổng Hội theo thể thức mới chưa thích ứng trong hoàn cảnh hiện tại.Do đó việc bầu cử và ứng cử vẫn được áp dụng theo thể thức trước đây : Ứng cử và Bầu cử theo thể thức liên danh và trực tiếp.Sự ứng cử và bầu cử sẽ được diễn ra vào sáng ngày  29/05/2011, ngay sau khi BCH /NK15 tường trình 2 năm hoạt động .Ban Chấp Hành TH tha thiết khuyến khích các hội viên NT mạnh dạn thành lập liên danh ra ứng cử ,mang tất cả khả năng và thiện chí để duy trì tình đồng môn ,niên trưởng niên đệ giữa các khóa.

2/Ban Chấp Hành Tổng Hội dùng mail group

Tong Hoi AH/TDH/CTCT:           Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

Để phổ biến sinh hoạt, tin tức ,thông báo đến tất cả các hội viên.