Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Kính Thông Báo BCH/TH15 và Các Hội Địa Phương rõ:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Kính Thông Báo BCH/TH15 và Các Hội Địa Phương rõ:

In PDF.Ban Chấp Hành Mới của Hội Hoa Thịnh Đốn và Vùng Phụ Cận nhiệm kỳ 2011-2013 như sau:1/. Hội Trưởng:              NT2 Dương Quang Phúc.
2/. Hội Phó     :              NT2 Huỳnh Thủ Khoa
3/. Thư Ký& Thủ Qũy:   NT2 Nguyễn Hữu Tạo.Nhằm Mục Đích phát huy tinh thần Đoàn Kết và Hiếu Khách truyền thống của Hội và dự trù cho những Hoạt Động trong tương lai, nay xin Thông Báo:


Ngày 19/2/2011 ( Thứ Bẩy ), Hội sẽ Tổ Chức mừng kỷ niệm ngày Mãn Khóa 2 và Mừng Tân Niên (trễ) thật quy mô và long trọng. ( NT1 Lê Đức Luận trách nhiệm ghi hình và video. ) Nay, Hội Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận chân thành Kính Mời Quý NT và Các Bạn ( K2,K3,K4,K5,K6 ) cố gắng sắp xếp về tham dự ngày Đặc Biệt này. Hội HTĐ sẽ hân hoan được chu toàn việc đưa đón, ăn ở, vui chơi, giải trí...( NT1 Lê Cước, NT2 TPTài, NT2 DQPhúc, NT2 NBLai, NT2 NHTạo, NT3 NgBáu...sẽ trách nhiệm.)Trân trọng và rất mong được đón tiếp Quý NT và Các Bạn.Thân ái chào Đoàn Kết và Xây Dựng,
TM/BCH Hội HTĐ và Phụ Cận,
NT2 Dương Quang Phúc.