Bạn Đang ở đây: Thông Báo Chúc Mừng Chúc mừng Anh Chị NT1 PHẠM TRỌNG THANH

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chúc mừng Anh Chị NT1 PHẠM TRỌNG THANH

In PDF.

 

CHÚC MỪNG

Tổng Hội Ái Hữu CSVSQ/TDHCTCT/DL vừa nhận được hồng thiệp của

Anh  NT1 PHẠM TRỌNG THANH

báo tin sẽ làm LỄ VU QUY cho THỨ NỮ là :

Cô  MARIA PHẠM TRẦN BÍCH TRÂM
                                                                 
                         
Đẹp duyên cùng:
 

Cậu  DOMINICO PHẠM PHI CƯỜNG
                                                                   

Thánh lễ hôn phối  sẽ được cử hành vào ngày Thứ Bảy 08 tháng 01 năm 2011

tại Thánh Đường Tam Biên,Orange County,California .
   
   
Toàn thể Cựu SVSQ các Khóa Nguyễn Trải


 Xin chung vui cùng hai họ PHẠM -PHẠM

Xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng chúc phúc cho đôi Tân Hôn MARIA & DOMINICO Trọn Đời  Hạnh Phúc.
 
TM/BCH/NK 15

THP/NV
 NT2 Đào Văn Luận