Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Video Đại Họa Mất Nước

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Video Đại Họa Mất Nước

In PDF.

 

 Kính gởi Quý Vị,

Về việc phát hành bộ phim tài liệu Đại Họa Mất Nước. Tiếp theo Thông Báo Phát Hành ngày 10 tháng 11 năm 2010, cuốn phim Đại Họa Mất Nước đã ra mắt lần đầu tiên tại Úc châu:

Tại Sydney, tiểu bang New South Wales ngày 14-11-2010, và tại Melbourne, tiểu bang Victoria, ngày 21-11-2010. Sẽ tiếp tục lần lượt ra mắt tại Canada, các tiểu bang Hoa Kỳ và Âu Châu.

Hôm nay chúng tôi chính thức phổ biến trên Youtube cuốn phim Đại Họa Mất Nước (gồm 8 chapters), sau khi đã sửa chữa vài chi tiết về kỹ thuật.

Trân trọng cám ơn và kính nhờ Quý Vị giúp phổ biến trên mọi phương tiện truyền thông.

Quý vị cần bản gốc, xin liên lạc:


ĐẠI GIA ĐÌNH NGUYỄN NGỌC HUY

P.O. Box 670743, Station C

Flushing, NY 11367

USA


Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Buổi lễ ra mắt tại Sydney, Úc Châu

http://www.youtube.com/watch?v=WrnpESUj96s

 

Buổi lễ ra mắt tại Melbourne, Úc Châu

http://www.youtube.com/watch?v=txuORS0BOQw

 

Chapter-1/8:   http://www.youtube.com/watch?v=JQwicWxsRB8

Chapter-2/8:   http://www.youtube.com/watch?v=tNVG-lqJnDg

Chapter-3/8:   http://www.youtube.com/watch?v=YLnqNJssvHY

Chapter-4/8:   http://www.youtube.com/watch?v=O29v7zjUUzs

Chapter-5/8:   http://www.youtube.com/watch?v=XpbRLRzE1S4

Chapter-6/8:   http://www.youtube.com/watch?v=uTzkoZoO_IE

Chapter-7/8:   http://www.youtube.com/watch?v=yLaaU26NWh0

Chapter-8/8:   http://www.youtube.com/watch?v=jm3Un1Kbb3Y