Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Video Lễ phúng điếu thân sinh cố NT3 Nguyễn Ngọc Bình

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Video Lễ phúng điếu thân sinh cố NT3 Nguyễn Ngọc Bình

In PDF.
Các Anh Chị kính mến.
Các bạn thân mến.
Sáng thứ Ba ngày 9-11-2010, đông đủ gia đình NT Huế đã về phúng điếu thân sinh cố NT3 Nguyễn Ngọc Bình ở Quảng Ngạn. Anh em Huế cũng đại diện gia đình NT vùng Bắc Cali để đặt vòng hoa phúng điếu và chia buồn cùng gia đình cố NT3 Nguyễn Ngọc Bình Các Anh chị em của cố NT3 Nguyễn Ngọc Bình như Anh Tân , Sơ Hồng, Chị Hoa ...rất cảm động trước tùnh cảm của gia đình NT.
KÍnh chúc Anh chị và các bạn cùng gia đình vui khỏe, hạnh phúc.
Kính thư
NT4 Nguyễn Văn Cư.
TB. Cư kính gởi đến quý anh chị và các bạn xem Video lễ phúng điếu: