Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Chia buồn cùng Anh NT1 Phạm Văn Minh cùng Các Cháu và Tang Quyến

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chia buồn cùng Anh NT1 Phạm Văn Minh cùng Các Cháu và Tang Quyến

In PDF.

 

 
PHÂN ƯU

Tổng Hội Ái Hữu CSVSQ/ Trường ĐH.CTCT Đà Lạt
                               
vừa nhận được tin buồn Hiền Thê NT1 PHẠM VĂN MINH :

Bà PHẠM VĂN MINH

Nhũ Danh MAI THỊ QUYÊN

  đã tạ thế tại Thành Phố San Jose, California ngày 28 tháng 10, năm 2010.
  ( 21 tháng 9 năm Canh Dần )

Hưởng Dương 57 tuổi


Toàn thể Cựu SVSQ các Khóa Nguyễn Trải thành thật chia buồn

cùng Anh Phạm Văn Minh cùng Các Cháu và Tang Quyến.

 CẦU XIN HƯƠNG LINH CHỊ PHẠM VĂN MINH

SỚM ĐƯỢC VỀ CÕI VĨNH HẰNG

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM/THT/NK 15

THP/NV
NT2 Đào Văn Luận
***********************************************************

PHÂN ƯU

Vô Cùng Thương Tiếc Nhận Được Tin Hiền Thê NT1 PHẠM VĂN MINH :


Bà PHẠM VĂN MINH, Nhũ Danh MAI THỊ QUYÊN

Vừa Qua Đời Vào Ngày 28 Tháng 10 Năm 2010 (21 Tháng 9 Canh Dần)
Tại Thành Phố SAN JOSE, CALIFORNIA. Hưởng Dương 57 Tuổi.

 Gia Đình Cựu SVSQ Đại Học CTCT Đà Lạt Vùng Bắc California
Thành Tâm Chia Xẻ Niềm Tiếc Thương Nầy Cùng 
NT1 PHẠM VĂN MINH, Các Cháu Và Toàn Thể Tang Quyến


NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CHỊ MAI THỊ QUYÊN
ĐỜI ĐỜI AN NGHỈ NƠI CÕI VĨNH HẰNG


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

TM.HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQ/ĐH/CTCT ĐÀ LẠT BẮC CALIFORNIA
HỘI TRƯỞNG : NT3 NGUYỄN NGỌC THƯ

*************************************************************

 PHÂN ƯU

Vô Cùng Thương Tiếc Nhận Được Tin Hiền Thê NT1 PHẠM VĂN MINH :


Bà PHẠM VĂN MINH, Nhũ Danh MAI THỊ QUYÊN

Vừa Qua Đời Vào Ngày 28 Tháng 10 Năm 2010 (21 Tháng 9 Canh Dần)
Tại Thành Phố SAN JOSE, CALIFORNIA. Hưởng Dương 57 Tuổi.

Toàn Thể Cựu SVSQ Đại Học CTCT Đà Lạt Khóa NT2 Khắp Nơi
Thành Tâm Chia Xẻ Niềm Tiếc Thương Nầy Cùng Niên Trưởng
NT1 PHẠM VĂN MINH, Các Cháu Và Toàn Thể Tang Quyến


NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CHỊ MAI THỊ QUYÊN
ĐỜI ĐỜI AN NGHỈ NƠI CÕI VĨNH HẰNG


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

BAN ĐẠI DIỆN KHÓA NGUYỄN TRÃI 2
Trần Thanh Kiều Diệp-Lê Văn Tụ-Đào Trung Chí
nh