Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Phân ưu cùng tang quyến NT1 Lê văn Nghĩa

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân ưu cùng tang quyến NT1 Lê văn Nghĩa

In PDF.

 

PHÂN ƯU

Tổng Hội Ái Hữu CSVSQ/ Trường ĐH.CTCT Đà Lạt
                               
vừa nhận được tin buồn :

 Anh NT1 LÊ VĂN NGHĨA

Pháp Danh Thiện Nghĩa

  đã tạ thế tại Thành Phố Long Beach, California ngày 21 tháng 10, năm 2010.
  ( 14 tháng 9 năm Canh Dần )
 
Hưởng thọ 68 tuổi


Toàn thể Cựu SVSQ các Khóa Nguyễn Trải thành thật chia buồn

cùng Chị Lê Văn Nghĩa cùng Các Cháu và Tang Quyến.

 CẦU XIN HƯƠNG LINH ANH LÊ VĂN NGHĨA

SỚM ĐƯỢC TIÊU DIÊU NƠI CÕI NIẾT BÀN

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM/THT/NK 15
THP/NV
NT2 Đào Văn Luận
*********************************************

PHÂN ƯU

Nhận Được Tin Cựu SVSQ Đại Học CTCT Đà Lạt Khóa 1 :


NT1 LÊ VĂN NGHĨA ,Pháp Danh THIỆN NGHĨA

Vừa Qua Đời Vào Ngày 21 Tháng 10 Năm 2010 (14 Tháng 9 Canh Dần)
Tại Thành Phố LONG BEACH, CALIFORNIA. Hưởng Thọ 68 Tuổi.

Toàn Thể Cựu SVSQ Đại Học CTCT Đà Lạt Khóa NT2 Khắp Nơi
 

Thành Tâm Chia Xẻ Niềm Tiếc Thương Nầy Cùng Chị ,Các Cháu
Các Niên Trưởng Khóa NT1 Và Toàn Thể Tang Quyến


NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH NIÊN TRƯỞNG LÊ VĂN NGHĨA
ĐỜI ĐỜI AN NGHỈ NƠI CÕI NIẾT BÀN


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

BAN ĐẠI DIỆN KHÓA NGUYỄN TRÃI 2
Trần Thanh Kiều Diệp-Lê Văn Tụ-Đào Trung Chính

*********************************************************

PHÂN ƯU

Nhận Được Tin Cựu SVSQ Đại Học CTCT Đà Lạt Khóa 1 :


NT1 LÊ VĂN NGHĨA ,Pháp Danh THIỆN NGHĨA

Vừa Qua Đời Vào Ngày 21 Tháng 10 Năm 2010 (14 Tháng 9 Canh Dần)
Tại Thành Phố LONG BEACH, CALIFORNIA. Hưởng Thọ 68 Tuổi.

Toàn Thể Thành Viên Các Khóa Nguyễn Trãi Thuộc Gia Đình
 Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Đại Học CTCT Đà Lạt Vùng Bắc California


Thành Tâm Chia Xẻ Niềm Tiếc Thương Nầy Cùng Chị ,Các Cháu
Các Niên Trưởng Khóa NT1 Và Toàn Thể Tang Quyến


NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH NIÊN TRƯỞNG LÊ VĂN NGHĨA
ĐỜI ĐỜI AN NGHỈ NƠI CÕI NIẾT BÀN


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

TM.HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQ ĐẠI HỌC CTCT ĐÀ LẠT VÙNG BẮC CALIFORNIA
HỘI TRƯỞNG NT3 NGUYỄN NGỌC THƯ

***************************************************************

THANH KINH PHAN UU
Duoc tin NT1 Le van Nghia
phap danh Thien Nghia
da tu tran ngay 21 thang 11,nam 2010
 
Thay mat Hoi Nam Cali va khoa NT5 ,NT cac khoa xin thanh that chia buon cung chi Le van Nghia va tang quyen va xin cau nguyen cho linh hon cua nien truong Nghia duoc tieu dieu noi mien cuc lac.
Hoi truong Nam Cali NT 5 Tran anh Long va anh em NT5