Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Vườn Thơ Ức Trai Đường ta ta đi

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Đường ta ta đi

In PDF.

Dây leo quấn cột quen thân,
Quấn quanh nào biết rằng gần hay xa!
Sau khi Mỹ đã bỏ ta
Miền Nam lâm cảnh thật là buồn thay!
Chính quyền sống bám xưa nay,
Vội vàng cuốn gói rồi bay ra ngoài
Đem theo vàng bạc tiền tài
Để mà tiếp tục cuộc đời sữa bơ!
Không bao giờ, chẳng bao giờ
Còn lo quốc hận mà mơ tiềm cừu!
Non sông mưa gió đìu hiu
Muôn dân khốn khổ bao nhiêu mặc tình !
Thờ ơ họ nghĩ riêng mình
Tâm tư mờ nhạt bóng hình Việt Nam
Còn đâu Tổ Quốc giang san!
Còn đâu hai tiếng Việt Nam ở lòng !
Mơ hồ chi nữa mà mong!
Bọn người mất gốc để hòng cứu nguy
Họ đâu còn có ngại gì!
Trước sau họ sống chỉ vì tiền thôi !
Trước kia họ đã cò mồi !
Sau này họ vẫn làm bồi ngoại bang
Việc ta ta phải lo toan
Đường xa nước ngập ngồi than ích gì !
Nắm tay nhau tiến bước đi !
Kẻ sau người trước ta thì vững chân
Đường xa chớ ngại xa gần !
Quyết tâm quyết chí quên phần cầu an
Một lời nói, một việc làm
Phải nhằm cứu nước mưu toan cứu nòi
Một mai nước lũ rút rồi
Đường ta, ta lại ta thời ta đi !

NT4 Nguyễn Gia Hưng