Bạn Đang ở đây: Thông Báo Chúc Mừng Chúc Mừng Anh Chị NT4 Đoàn Công Sử

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chúc Mừng Anh Chị NT4 Đoàn Công Sử

In PDF.

 

CHÚC MỪNG

Tổng Hội Ái Hữu CSVSQ/TDHCTCT/DL vừa nhận được hồng thiệp của:

Anh Chị NT4 ĐOÀN CÔNG SỬ

Báo tin sẽ làm Lễ Vu Quy cho Thứ Nữ là :

Cô  ĐOÀN THỊ CHÂU PHA
                                                                                  
Đẹp duyên cùng:
 
Cậu QUÁCH HẰNG TÍN
                                                                   

Hôn lễ sẽ được cử hành tại Sydney, Australia ngày Thứ Bảy 18 tháng 9 năm 2010


Toàn thể Cựu SVSQ các Khóa Nguyễn Trải

 Xin chung vui cùng hai họ ĐOÀN-QUÁCH

Cầu chúc cho đôi Tân Hôn CHÂU PHA&HẰNG TÍN Trọn Đời  Hạnh Phúc.
 
TM/BCH/NK 15
THP/NV
 NT2 Đào Văn Luận