Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Video Thăm Viếng và ủy lạo phu nhân NT2 Trần văn Trà

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Video Thăm Viếng và ủy lạo phu nhân NT2 Trần văn Trà

In PDF.

 

Kính Niên Trưởng

Ngày 02-09-2010 Anh em Huế Q.Trị đã cùng tham dự lễ vu quy của cháu Ái Thảo là trưởng nữ của NT4 Phan Duyệt. Có 9 anh chị em cùng chung vui với gia đình NT4 Phan Duyệt.Vì gia đình Cư có chuyện cấp bách nên vợ chồng Cư không tham dự được nhưng Cư cũng đã sắp xếp chuyến đi tốt đẹp.

NT5 Nguyễn Văn Dung đã thay mặt các Niên Trưởng NT2 để trao 900 USD cho Niên Trưởng Phan Văn Trà. Cư cũng đã in thư của quý Niên Trưởng gởi để chuyển đến gia đình Niên Trưởng Phan Văn Trà.

Cư đã post Video buổi thăm gia đình Niên Trưởng Phan Văn Trà, kính mời quý Niên Trưởng xem Video:
Video lễ vu quy cháu Thảo, Cư sẽ gởi đến bạn Phan Duyệt vào ngày mai, Kính thư.
NT4 Nguyễn Văn Cư.
 
**************************************
 
Thân gởi các bạn K2 và anh em đồng môn K4&K5 ,
 

Xin chuyển Video nầy đến các bạn khắp nơi để biết. Một lần nữa ,xin chân thành cám ơn các bạn đã đóng góp giúp đỡ gia đình anh Phan Văn Trà. Qua đó , các bạn cũng đã giúp cho Ban Đại Diện K2 hoàn thành được công việc của mình .

Thay mặt gia đình NT2 xin cám ơn NT4 Nguyễn Văn Cư và NT5 Nguyễn Văn Dung đã giúp đỡ K2 chúng tôi trong việc thăm viếng, trao quà tương trợ anh chị Phan Văn Trà.

Ước mong tình cảm chân thành tốt đẹp của anh em chúng ta trong gia đình Nguyễn Trãi bền vững mãi mãi -
 
Thân quý -
NT2 Trần Thanh Kiều Diệp .