Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai Biển Đông và Quan Hệ Việt - Mỹ - Hoa

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Biển Đông và Quan Hệ Việt - Mỹ - Hoa

In PDF.

Thời gian vừa qua có một vài sự kiện thời sự xảy ra liên quan đến Biển Đông đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài Nước. Khởi đầu là lời tuyên bố của bà Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề các tranh chấp Biển Đông, theo đó Mỹ sẽ xem nổ lực cho vấn đề Biển Đông là một ưu tiên ngoại giao hàng đầu (leading diplomatic prirority) và sẳn sàng giúp các quốc gia liên quan thương lượng về một quy ước hành xử (code of conduct in the water) trong vùng biển này.

Đọc Tiếp