Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Thiên hùng ca QLVNCH

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thiên hùng ca QLVNCH

In PDF.

Thiên hùng ca QLVNCH

Kính tặng các chiến sĩ QLVNCH (còn sống hay đã bỏ thân) trên bốn vùng chiến thuật.
***********************************************
"Chúng ta không thua tại Việt Nam, nhưng chúng ta đã không giữ đúng lời cam kết đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa."

"Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn cựu quân nhân của Quân Lực Miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn." (On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of the South Vietnamese Armed Forces for abandoning you guys.)

General William C. Westmoreland.