Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Văn Học Nơi yên nghỉ của nhà thơ HÀN-MẶC-TỬ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Nơi yên nghỉ của nhà thơ HÀN-MẶC-TỬ

In PDF.
Xem kết quả: / 9
Bình thườngTuyệt vời 

 


 

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
NQH

Hàn Mc T dược gii yêu chung thi văn xem là  

 

thn tượng cũa thi ca lãng mn Vietnam

http://www.youtube.com/watch?v=0TXKPyQqJSQ

 

 

 

 

V thăm Thi Nhân Hàn Mc T

 

mohanjh.jpg image by hi-end_2008_2008

 

 

       

 


 


Căn phòng nơi Hàn Mc T nm cha bnh phong

ti nhà thương Quy Hòa.


Chiếc giường, nơi thi sĩ tài hoa Hàn Mạc Tữ

dã trút hơi th cui cùng ngày 11-11-1940 (tui 28).


Nơi m Hàn Mc T được chôn ct (ln đu tiên)

 ti Quy Hòa.


Đường lên m Hàn Mc T được ci táng trên đi Ghnh Ráng

 

(nay là Đi Thi Nhân)-Quy Nhơn.

 

 

 


 

 


Nhiu khách du lch đến Quy Nhơn ghé thăm m Hàn Mc T

và mua quà lưu nim.

Ave Maria

by  Hàn Mặc Tử


Như song lc triu nguyên: ơn phước c,
Dâng cao dâng th
n-nhc sáng hơn trăng.
Th
ơm-tho bay cho đến cõi Thiên đàng
Huy
n diu biến thành muôn kinh trng-th.
Và T
ng-lãnh Thiên-thn quỳ ly M
Tung-hô câu đ
ường-h ngp châu sa.
H
ương xông lên li ca ngi sum-hòa:
Trí miêu du
ca muôn vì rt thánh.

Maria! Linh-h
n tôi n lnh,

Run nh
ư run thn-t thy long-nhan,
Run nh
ư run hơi th chm tơ vàng...
Nh
ưng lòng vn thm-nhun ơn trìu-mến.

L
y Bà là Đng tinh tuyn thánh vn
Giàu nhân đ
c, giàu muôn hc t-bi,
Cho tôi dâng l
i cm-t phò nguy
C
ơn lâm-ly va tri qua dưới thế.
Tôi c
m đng rưng-rưng hai dòng l:
Dòng thao-thao nh
ư bt-tuyt ca ngun thơ.
Bút tôi reo nh
ư châu ngc đn vua,
Trí tôi h
p bao nhiêu là khí-v...
Và trong mi
ng ngm câu ca huyn-bí,
Và trong tay n
m mt vn hào-quang...

Tôi no r
i ơn võ-l hòa chan.
T
u ly Bà, Bà rt nhiu phép l,
Ng
c Như-Ý vô-tri còn biết c,
Hu
ng chi tôi là Thánh-th kết tinh
Tôi
ưa nhìn Bc đu rng bình minh,
Chi
ếu cùng hết khp ba ngàn thế-gii...
Sáng nhi
u quá cho thanh-âm vi-vi,
Th
ơm dường bao cho ming lưỡi không-khen.
H
i S-thn Thiên-Chúa Gabriel,
Khi ng
ười xung truyn tin cho Thánh-n,
Ng
ười có nghe xôn-xao muôn tinh-tú,
Ng
ười có nghe náo đng c muôn tri?
Ng
ười có nghe thơ mu nhim ra đi
Đ
ca-tng, -- bng hương hoa sáng-láng,
B
ng tràng ht, bng Sao Mai chiếu rng,
M
t đêm xuân là rt đi anh-linh?

Đây r
i! Đây ri! Chui ngc vàng kinh.
Th
ơ cu-nguyn là thơ quân-t ý,
Tr
ượng-phu li là Tông đ triết-lý,
Là Ngu
n Trăng yêu-mến N Đng-Trinh

Là Ngu
n Đau chu ly N Đng-Trinh.

Cho tôi th
p hai hàng cây bch-lp,
Khói nghiêm-trang s
dâng lên tràn ngp
C
Hàn-giang và màu sc thiên-không,
Lút trí khôn và ám-
nh hương lòng
Cho s
t-sng, cho đê-mê nguyn-ước...

T
u ly Bà, ly Bà đy ơn-phước,
Cho tình tôi nguyên-v
n t trăng rm,
Th
ơ trong-trng như mt khi băng-tâm,
Luôn luôn reo trong h
n, trong mch máu,
Cho v
-l c muôn ngàn tinh đu,
Cho đê-mê âm-nh
c và thanh-hương,
Chim hay tên ng
c, đá biết tui vàng,
Lòng vua chúa cũng nh
ư lòng lê-th
S
ngây-ngt bi chưng thơ đy
Ngu
n thiêng-liêng yêu-chung M Su-Bi
Ph
ượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì!
Th
ơ tôi bay sut mt đi chưa thu,
H
n tôi bay đến bao gi mi đu
Trên tri
u-thiên ngi chói vn hào-quang ?