Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Biểu Tình CHỐNG VĂN HOÁ VẬN Cộng Sản tại Anaheim Convention Center

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Biểu Tình CHỐNG VĂN HOÁ VẬN Cộng Sản tại Anaheim Convention Center

In PDF.

 Kính Chào Quí Vị,
 
Chiều ngày 24 tháng 7 năm 2010, hàng ngàn Người Việt tị nạn Cộng Sản Nam và Bắc California đã họp nhau tổ chức cuộc Biểu Tình CHỐNG VĂN HÁO VẬN Cộng Sản tại Anaheim Convention Center, thành phố Anaheim, Nam California. Có rất nhiều Hội Đoàn, Đoàn thể tham dự. Đặc biệt có sự tham dự của Người Hùng LÝ TỐNG. Mời Quí Vị  xem những hình ảnh của cuộc Biểu tình này.
Chúc Quí Vị và Gia Đình luôn VUI & KHOẺ
 
NT2 Huỳnh Trọng Thiệt