Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Thư Phân ưu NT1 Đặng Niên

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thư Phân ưu NT1 Đặng Niên

In PDF.

 

 

             Thưa Qúy anh.
 
            Bạn cùng khóa:       Đặng Niên
                          Pháp danh  Quảng Trường
           Mãn phần ngày 20 tháng 6 năm 2010( nhằm ngày 9 tháng 5 năm Canh Dần)
                             tại Thành Phố Huế  Vìệt Nam
                                   Hưởng thọ : 70 tuổi
           Lễ mai táng  : ngày 25 tháng 6 năm 2010
  
          Cuối đời ,một thân một mình cô đơn chiếc bóng, trở về bên cạnh người em trai ở quê nhà, lâm trọng bệnh
         xuôi tay đi vào cỏi miên viễn. Tiếc thương lắm thay. Mong bạn hiền an giấc ngàn thu.
 

          Cám ơn các bạn đã đáp quan tâm thể hiện chút tình dành cho  anh Đặng Niên
            

        Danh sách bạn cùng khóa đóng góp:
 
       1 Nguyễn Như Quỳnh   :   $100.00
       2 Phan Đắc Lập          :        50.00
       3 Nguyễn Xuân Trung  :       50.00
       4 Phạm văn Minh          :      50.00
       5  Nguyễn văn Vinh      :       50.00
       6 Đổ Minh Hưng (B)    :       50.00
       7 Trần Quang Đoán     :       30.00
       8 Bùi phước Ty            :       50.00
       9 Hoàng Kính               :        50.00
     10 Nguyễn Phước Thiện       50.00
     11Nguyễn Mậu Lộc      :      100.00
     12 Bữu  Lễ                     :        50.00
     13Nguyễn Ngọc Nghinh :      50.00
     14 Đào Mỹ                        :     50.00
     15 Lê văn Cước              :      50.00
     16Trần Triễn Hà            :        50.00
     17Trần Kim Khôi           :        50.00
     18 Lương văn Thuận       :     50.00
     19 Lê văn Hưng          :          50.00
      20 Dương Viết Điền     :      50.00
      21 Tôn Thất Vinh           :      50.00
      22 Lê văn Thiệu             :      50.00
 
                Tổng cộng     :   $ 1180.00 
                   Anh   Nguyễn Như Quỳnh đã gởi về Huế cho gia đình Đặng Niên : $100.00 . 
                  Sô tiền còn lại       :   $1080.00--$15. 00 (lệ phí gởi tiền) = $1065.00
                  Cá nhân chúng tôi đã tạm ứng gỡi về Huế hôm nay 22/6/2010 cho Anh Nguyễn Văn Cư Khóa 4 số tiền  : $1065.00
                  Anh  đại diện KhóaThái Thanh Đạm ở Sàigòn không về Huế tham dự tang lễ  cuả anh Niên được đã nhờ anh Nguyễn văn Cư
                  đaị diện phân ưu và phúng điếu hiện kim  đến gia đình tang quyến để kịp lo lễ mai táng
                  Rất mong anh Đại diện khóa chuyễn nội dung email naỳ qua email groups cuả khóa để qúy anh em được rõ phần đã đóng góp cuả mình.
 
                     NT1  Bùi phước Ty