Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Nụ Cười Ức Trai Cậu bé bán chim

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Cậu bé bán chim

In PDF.

Vừa qua phà Mỹ Thuận,
Bến bên kia sông Tiền,
Em trai chào hổi hả
"Chị, ăn cu em không?"
Chị nhè nhẹ lắc đầu:
"Chị ăn rồi, đã ngán!?"
Em trai vẫn không nãn:
"Cu em vừa cứng thịt
Lại đầu lớn to tròn,
Lông đã nhổ sạch bon,
Ăn vào giòn và ngậy"
Chị nghe xong ái ngạy
Lấy tay lật cu em,
Chị bóp đầu nắn cổ,
Rồi gật gù khen ngon:
"Cu mới lớn, non non,
Tiếc! Chị có một con,
Mua thêm ăn không hết!"
Xe nhè nhẹ lăn bánh,
Dáng em trai nhỏ dần
Bên tai chị còn nghe,
Tiếng em mời văng vẳng
"Chị, khi nào quay lại,
Cu em chị cứ rờ,
Nhưng nhớ mua chị nhé!"
Mười lăm năm quay lại,
Cũng trên bến sông này,
Con phà không còn nữa,
Em bán cu đâu rồi ?