Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai Hình Ảnh Ức Trai Hình Ảnh Bi Thảm ngày 30.4.1975

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Hình Ảnh Bi Thảm ngày 30.4.1975

In PDF.


Những hình ảnh bi thảm ngày 30.4.1975 do Nhiếp ảnh gia Manhhai chụp.

Click vào đây