Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Thăm niên trưởng NT1 Đặng Niên

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thăm niên trưởng NT1 Đặng Niên

In PDF.
Quý Niên Trưởng kính mến,

Các bạn thân mến.

Ngày 20-04-2010, đông đủ anh em gia đình NT Huế đã đến thăm niên trưởng NT1 Đặng Niên tại nhà riêng số 411/8 đường Chi Lăng Huế.

Con gái niên trưởng từ Canada về thăm bố đã quyết định đưa niên trưởng về điều trị tại nhà riêng.

Tình trạng sức khoẻ của niên trưởng hiện nay tốt hơn trước rất nhiều, đã ngồi dậy được và nói chuyện nghe rỏ hơn, có lẽ yếu tố tinh thần đã giúp niên trưởng tốt hơn.

 

Từ đây, anh em gia đình NT Huế sẽ đến thăm viếng niên trưởng thường xuyên hơn.

Cư kính gởi đến Quý Niên Trưởng và Các bạn đoạn Video buổi thăm viếng vừa qua

 

Quý Niên Trưởng và các bạn có thể gọi phone thăm niên trưởng NT1 Đặng Niên theo số sau:

 

Anh Đặng Vỵ (em trai anh Đặng Niên).

số nhà 411/8 đường Chi Lăng, Huế.

cell phone: 0908699637.

 

Kính chúc Quý Niên Trưởng và các bạn cùng quý quyến nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, an lành.

Kính thư.

NT4 Nguyễn Văn Cư.