Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video THĂM NIÊN TRƯỞNG NT1 ĐINH NIÊN.

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

THĂM NIÊN TRƯỞNG NT1 ĐINH NIÊN.

In PDF.
Quý Niên Trưởng kính mến,

Các bạn thân mến.

Kính báo tin đến Quý Niên Trưởng và Các bạn biết ngày 07-04-2010, niên trưởng NT1 Bùi Phước Ty và các anh em ở Huế đã đến BV TW Huế thăm viếng niên trưởng NT1 Đinh Niên đang điều trị bịnh ung thư phổi, NT1 Đinh Niên từ Mỹ về thăm gia đình ở Huế và phát bịnh trầm trọng, hiện tại tế bào ung thư đã di căn lên não và cơ hội điều trị là không còn.

Cư kính gởi đến Quý Niên Trưởng và Các bạn đoạn Video buổi thăm viếng để nhìn lại có thể là lần cuối cùng niên trưởng NT1 Đinh Niên.

Kính chúc Quý Niên Trưởng và các bạn cùng quý quyến nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, an lành

Kính thư.

NT4 Nguyễn Văn Cư.