Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Việt Nam! Việt Nam! Một cuốn phim đã bị chính phủ Hoa Kỳ dấu kín từ nhiều năm qua.

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Việt Nam! Việt Nam! Một cuốn phim đã bị chính phủ Hoa Kỳ dấu kín từ nhiều năm qua.

In PDF.

 Xin trân trọng giới thiệu  về một cuốn phim đã bị chính phủ Hoa Kỳ dấu kín từ nhiều năm qua. Đây là một phim tài liệu rất có giá trị về sự thật của chiến tranh VN, với cái nhìn công bằng và khách quan của người Mỹ. Người quản trị website này đã tìm thấy cuốn phim tài liệu Việt nam! Việt Nam, Phim của John Ford trên Youtube, với phần phụ đề Việt Ngữ - Mời quí vị coi toàn bộ cuốn phim gồm có 8 phần. Xem bộ phim này để thấy Hồ Chí Minh đã lừa bịp 1 triệu sinh linh người miền Bắc vào Nam để giải phóng  Miền Nam  “thoát khỏi sự kềm kẹp của Mỹ Ngụy” ra sao!