Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai Hình Ảnh Ức Trai Hình ảnh này 35 năm xem lại vẫn còn kinh hòang

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Hình ảnh này 35 năm xem lại vẫn còn kinh hòang

In PDF.ột slide show rất hay để nhớ lại  ngày đất nước bị cưỡng chiếm và những hình ảnh đau thương của dân tộc Việt 35 năm trước của ngày 30 tháng 4......
bấm vào link dưới đây....


http://www.flickr. com/photos/ 13476480@ N07/sets/ 7215762199766562 8/show/