Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video nghe lời phát biểu của Đại Tá Lương Xuân Việt với quân nhân VNCH:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

nghe lời phát biểu của Đại Tá Lương Xuân Việt với quân nhân VNCH:

In PDF.

Click vào đây để nghe lời phát biểu của Đại Tá Lương Xuân Việt với quân nhân VNCH: