Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Âm Nhạc Nghe Nhạc (40 bài) TỪ CÔNG PHỤNG

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Nghe Nhạc (40 bài) TỪ CÔNG PHỤNG

In PDF.
Xin chia sẻ  những bản nhạc thật trữ tình của Từ Công Phụng với những giọng hát nổi tiếng như Vũ Khanh, Khánh Hà , Tuấn Ngọc, Kim Tước v.v... đặc biệt tiếng hát của tác giả cũng rất hay trong bài Nếuđiều gì vĩnh cửu .