Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Phân ưu cùng NT4 Huỳnh Anh Mỹ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân ưu cùng NT4 Huỳnh Anh Mỹ

In PDF.

 

PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn , Nhạc phụ của NT4 HÙYNH ANH MỸ là :

Cụ Ông VINCENTE HÒANG VĂN NHU

Sinh ngày 20-02-1927

Tạ thế ngày 20-03-2010 tại Bà Rịa Việt Nam

Hưởng thọ 83 tuổi

Gia đình NT/CANADA xin thành thật chia buồn cùng anh chị NT4 HÙYNH ANH MỸ và tang quyến

Nguyện cầu linh hồn Cụ VINCENTE HÒANG VĂN NHU sớm được về nước Chúa

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Thay mặt Gia đình NT/CANADA

NT3 Tiêu khôn Cơ