Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Tin Động Trời: Mỹ Bán Đứng Việt Nam

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tin Động Trời: Mỹ Bán Đứng Việt Nam

In PDF.

 

Tin Động Trời: Mỹ Bán Đứng Việt Nam PDF Print E-mail
Tác Giả : CIA   
Thứ Tư, 06 Tháng 5 Năm 2009 14:23

Trong video clip này, một nhân viên FBI tiết lộ rằng một vị sĩ quan Mỹ tại VN đã nghe từ phòng truyền tin tại Sàigòn lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của Bắc Việt khi bị Mỹ dội bom vào đầu xuân năm 1973, thế nhưng CIA đã thay thế toàn bộ nhân viên của phòng truyền tin và ém đi tin này để cho sự điều đình giữa Nixon và Mao Trạch Đông được xúc tiến và dâng miền Nam VN cho Cộng Sãn qua bàn hội nghị Balê giữa Kissinger và Lê Đức Thọ.