Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Thiệp mời của BTC ĐH 30 của Liên Hội TX-OK-KS

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thiệp mời của BTC ĐH 30 của Liên Hội TX-OK-KS

In PDF.
Kính gởi,
Ban Chấp Hành Tổng Hội
Quý Niên Trưởng và các bạn Đồng Môn
Sau đây là thiệp mời chính thức của BTC ĐH 30 của Liên Hội TX-OK-KS.
Kính mời BCHTH, quý Niên Trưởng và các bạn đồng môn có dịp ghé qua Dallas vào dịp ĐH30, chúng tôi Ban Tổ Chức hân hoan kính mời quý vị đến tham dự đêm họp măt với chúng tôi.
Trân trọng
Trưởng Ban Tổ Chức
NT2 Nguyễn bá Thuận