Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương Thư giới thiệu của BCH/TH/NK20 về Quỹ Yểm trợ Nhân Quyền và Tù nhân Lương Tâm tại Việt Nam

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thư giới thiệu của BCH/TH/NK20 về Quỹ Yểm trợ Nhân Quyền và Tù nhân Lương Tâm tại Việt Nam

In PDF.

 

Thư giới thiệu của BCH/TH/NK20 về Quỹ Yểm trợ Nhân Quyền và Tù nhân Lương Tâm tại Việt Nam .


Kính gởi Quý Niên trưởng và các bạn ,


Ban Chấp Hành Tổng hội Nhiệm kỳ 20 xin chuyển tiếp thơ này của Quỹ Yểm Trợ Nhân Quyền và Tù Nhân Lương Tâm.

Xin giới thiệu việc làm đầy ý nghĩa này cho công việc đấu tranh vì tương lai Việt Nam .


TM. BCH/TH/NK20 

Tổng Hội Trưởng 

NT3 Vũ trọng Khảo .  

 

Thư kính gửi Anh Tổng Hội Trưởng và BCH Tổng Hội

Kính gửi : Anh Tổng Hội Trưởng Vũ Trọng Khảo 

                Quý Anh trong Ban Chấp Hành

                Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TĐH/CTCT/ĐL

 

Kính thưa Anh Tổng Hội Trưởng và Quý Anh

Quỹ Yểm Trợ Nhân Quyền và Tù Nhân Lương Tâm đã được thành lập 6 năm ,

Qua những năm hoạt động , Ban Điều Hành chúng tôi đã nhận được sự yểm trợ rất nhiệt tình của hầu hết Anh Chị trong Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TĐH/CTCT/ĐL . Chúng tôi NT1 Nguyễn Đức Luận , NT4 Nguyễn Hữu Thành , NT4 Nguyễn Văn Nam thay mặt cho18 thành viên của BĐH Quỹ chân thành gửi đến Những Quý Anh THT và BCH tiền nhiềm , Anh THT và BCH đương nhiệm , Quý Anh Chị NT các Khoá

Lời cám ơn rất chân thành của chúng tội .           

Kính thưa Anh THT và Quý Anh , như Quý Anh biết mỗi năm chúng tôi có một dịp gây Quỹ để hỗ trợ cho hoạt động yểm trợ nhân quyền và tù nhân lương tâm.


Năm nay BĐH Quỹ sẽ tổ chức ĐÊM NHÂN QUYỀN vào tối thứ sáu,  ngày 8 tháng 11 năm 2019 tại nhà hàng Diamond Sea Food Palace # 3 Thành Phố Westminster , California . Diễn giả chính trong Đêm Nhân Quyền là Linh Mục DCCT Nguyễn Văn Khải .


Để có kết quả tốt trong Đêm Nhân Quyền , 3 Anh Em NT chúng tôi xin phép Anh THT , Quý Anh trong BCH/TH , Anh Chị NT các Khóa gửi thư mời ủng hộ đến nhiều Anh Chị Nguyễn Trãi mà chúng tôi có được địa chỉ .


Trong mỗi bì thư gửi đến Quý Anh Chị gồm có :

- 2 Vé mời tham dự ĐÊM NHÂN QUYỀN mỗi vé xin ủng hộ 30.00 MK

- 2 xấp vé số bốc thăm trúng quà tiền mặt - mỗi xấp 10 vé số - mỗi vé số 2.00 MK

- Phiếu và phong bì hồi báo 

- Bản  TÂM THƯ và TƯỜNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG của Quỹ Nhân Quyền 


BĐH Quỹ đã trình bày chi tiết qua những Attach Files đính kèm sau đây và kính mong Quý Anh Chị Nguyễn Trãi tùy lòng ủng hộ cho chúng tôi.


Kính thưa Anh THT và Quý Anh

Tiếp nối những gì cao đẹp khi chúng ta chấp nhận gia nhập Trường Mẹ , trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại , chúng ta cố gắng đóng góp được chút nào cho Lý Tưởng Quốc Gia , chúng ta cũng phải làm thôi .


Hy vọng Anh THT và Quý Anh giúp phổ biến công tác này của BĐH Quỹ chúng tôi trên MG / Tổng Hội .

Cũng xin phép cho chúng tôi được thông báo kết quả sự yểm trợ của Anh Chị NT qua MG/ Tổng Hội để mọi người cùng biết.

Lần nữa 3 Anh Em Nguyễn Trãi trong số 18 thành viên điều hành Quỹ Nhân Quyền xin chân thành cám ơn Anh Tổng Hội Truỏng, Quý Anh trong BCH/ Tổng Hội, Anh Chị Nguyễn Trãi các Khóa


NT1 Nguyễn Đức Luận

NT4 Nguyễn Hữu Thành

NT4 Nguyễn Văn Nam